Hoppa till huvudinnehåll

Förste förskollärare till förskolor Vimanshäll/BergaSista ansökningsdatum: 15 oktober 2023
Referensnummer: 11842

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Maria Trangius Griph, Rektor, 013-20 59 05, [email protected]

Agneta Johansson, Biträdande rektor, 013-207081, [email protected]

Emily Englander, HR-konsult, 013-29 41 01, [email protected]

Sveriges lärare Linköping, 013-208739, [email protected]

Ansök här! För dig med skyddad identitet

För dig med skyddad identitet

Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta Kontakt Linköping, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt, maila din ansökan, maila personuppgifter eller skapa ett konto i vårt rekryteringssystem. Du hittar kontaktuppgifter till Kontakt Linköping på länken nedan.   

 

 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument. 

Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen. I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.

Som förste förskollärare arbetar du på uppdrag av biträdande rektor samt rektor med huvuddelen av din tjänstgöring som förskollärare i verksamheten och övrig tid med uppdrag i att handleda, coacha och stödja kollegor. Detta för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i utbildningen. Vidare arbetar du för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ditt specifika uppdrag kan se olika ut beroende av behov i organisationen och utformas i samverkan med ledningsgrupp.

Tid för uppdraget som förste förskollärare är 20% och arbete i barngrupp med därtill hörande arbetsuppgifter 80%. Arbetar förste förskollärare deltid ska arbetet i barngrupp vara minst 55%.

Din arbetsplats

Förskoleområdet Vimanshäll/Berga består av totalt fem förskolor, Häggvägen 17, Älgvägen 14, Ridhusgatan 4, Konstruktörsgatan 29 och Vårdkasvägen 3.

Vår vision är att ge varje barn förutsättningar att hitta nya vägar att möta morgondagen. Utbildningen ska präglas av att vara rolig, trygg och lärorik för såväl barn som personal. Våra långsiktiga mål är att utbildningen genomsyras av ett språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt där varje barn ges möjlighet att ha ett reellt inflytande i utbildningen.

Utbildningen utgår från barnets bästa och genomsyras av ett värdegrundsarbete där varje barn möter engagerade vuxna som möjliggör för barnen att använda sin kompetens. Utbildningen och undervisningen sker genom ett målstyrt och projekterande arbetssätt där dokumentation av varje barns utveckling och lärande utgör underlag för reflektion, analys och planering av fortsatt arbete. Detta dokumenteras och analyseras för vidare planering i vårt verktyg Infomentor, för systematiskt kvalitetsarbete. Du ges möjlighet till reflektion tillsammans med kollegorna, men du har också egen pedagogisk utvecklingstid. 

Du som söker

Som förste förskollärare har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som förskollärare och du innehar förskollärarlegitimation. 

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskollärare är du väl medveten om mål och kvalitetsstandard för förskolans verksamhet. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Som förste förskollärare är du en kunskapsresurs för andra och underhåller dina kunskaper kontinuerligt.

Övrig information

Tillträde: 2024-01-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som förskollärare. Förordnandet som förste förskollärare är 3 år.

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11842

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.

Om Linköpings kommun

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök här! För dig med skyddad identitet

Senast uppdaterad den 22 september 2023 kl 00:30