Hoppa till huvudinnehåll

Förstelärare åk 4-6 till BlästadsskolanSista ansökningsdatum: 26 september 2023
Referensnummer: 11847

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Christina Bradley Ireman, Rektor, 013-207961, [email protected]

Carina Wass, biträdande rektor, [email protected]

Sveriges lärare Linköping, 013-208739, [email protected]

Ansök här! För dig med skyddad identitet

För dig med skyddad identitet

Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta Kontakt Linköping, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt, maila din ansökan, maila personuppgifter eller skapa ett konto i vårt rekryteringssystem. Du hittar kontaktuppgifter till Kontakt Linköping på länken nedan.   

 

 

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. 

Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.  

Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.

Uppdraget som förstelärare i skolan innebär att arbeta för att utveckla verksamheten i något/några av ämnena för att öka måluppfyllelsen. Förutom uppdraget som lärare gäller följande uppdrag för försteläraren

  • Arbeta med att förbättra elevernas studieresultat och på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta för att utveckla undervisningen
  • Handleda (coacha) andra lärare och föra pedagogiska samtal
  • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande
  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i undervisningen
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Försteläraruppdraget på Blästadsskolan har ett fokus på att leda ett utvecklingsarbete mot goda undervisnings och lärmiljöer där alla elevers progression står i centrum. Grundskolan arbetar i årskursteam bestående av lärare och fritidsresurser och du kommer att arbeta aktivt med att stödja teamens utveckling. Det betyder att du kommer att handleda och stödja kollegor, genom exempelvis coachande samtal, modella i lärmiljön eller göra observationer för reflekterande samtal som ska leda till goda justeringar i undervisningen. I din undervisande roll är du kopplad till en årskurs och delat mentorskap för eleverna.

Din arbetsplats

Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, hörselklass och anpassad grundskola 1-6. Skolan är belägen i Linköpings södra stadsdelar och har naturen inpå knutarna. Skolgården gränsar till fina ekskogar, strövområden och gräsplaner som bjuder på en inspirerande miljö för lek och lärande. På skolan finns cirka 370 elever och här arbetar cirka 100medarbetare. Byggnation av en ny skolbyggnad är påbörjad sommaren 2023 som förväntas stå klar 2025. Blästadsskolans förhållningssätt är ett relationellt perspektiv som ska genomsyras i verksamheten. I ett relationellt perspektiv blir handlingar och miljö viktiga att undersöka för att förstå hur och varför personer hamnar i svårigheter, eftersom man menar att det är i situationen som svårigheter uppstår. Fokus ligger på att forma lärmiljön och undervisningen så att den möter upp alla elevers olika behov. Det relationella perspektivet utgår från ett demokratiskt medborgarperspektiv, lika rättigheter, delaktighet och ett tillgängligt samhälle.

Tillsammans skapar vi lustfyllda lärandesituationer där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor. Vi har höga förväntningar på elevens förmåga och arbetet med justeringar i undervisningen är fokus i vår skolutvecklingsplan. Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete för en trivsam arbetsmiljö. Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Du som söker

Du som söker har behörighet att undervisa som lärare i årskurs 4-6. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i grundskolan innebär. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i no, ma, sv, eng, teknik för åk 4-6.

Som förstelärare i skolan har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som lärare i motsvarande årskurser och du innehar lärarlegitimation, samt en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisning.

I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Som lärare i grundskolan är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Övrig information

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare. Förordnandet som förstelärare är 3 år.

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11847

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.

Om Linköpings kommun

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök här! För dig med skyddad identitet

Senast uppdaterad den 12 september 2023 kl 09:30