Förstelärare i fritidshem till Malmslättsskolan KärnaSista ansökningsdatum: 2019-12-06
Referensnummer: 4252

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Ida Cardelli, Biträdande rektor, 013-20 64 52

Jenny Thosteman, Rekryterare, 013-26 21 57

Sandra Wahlström, Facklig företrädare, Lärarförbundet, 013-20 73 86

Timo Järvinen, Facklig företrädare, Lärarnas Riksförbund, 013-26 33 87, 076-118 53 87

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Malmslättsskolan Kärna har totalt cirka 640 elever i årskurserna F-6, med tre eller fyra paralleller per årskurs. Skolan ligger i stadsdelen Malmslätt med närhet till naturen och med cirka 10 minuters bussresa från Linköpings centrum.

Vi erbjuder en arbetsplats där vi tydligt fokuserar på samverkan och en lärande kultur för alla, där allas bidrag är lika viktiga. Elevens rätt till hög kvalitet på undervisningen står i fokus och där ett av våra prioriterade områden handlar om Lärande för Hållbar Utveckling (LHU), i år med inriktning på hälsa.

På skolan finner du cirka 100 stycken medarbetare inklusive stödfunktioner såsom skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagogisk koordinator, IT-pedagog, administratörer och vaktmästare. Vi har fem förstelärare varav tre med särskilt uppdrag.

Fritidshemmet har fem avdelningar vilka är Viggen, Tummelisa, Gripen, Safiren och ett Öppet fritidshem. Fritidsverksamheterna samarbetar med hemmet och skolan för att ge eleven möjlighet att med glädje, engagemang, fantasi och ansvarstagande utveckla olika intressen och kompetenser. Fritidshemsundervisningen grundar sig på läroplanens förmågor och gemensamma utvecklingsområden Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) och matematik.

Arbetsbeskrivning

Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du har det yttersta ansvaret för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.

Uppdraget som förstelärare i fritidshem innebär att arbeta för att utveckla undervisningen inom verksamheten. Förutom uppdraget som lärare i fritidshem gäller följande generella uppdrag för förstelärare i fritidshem:

  • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.
  • Vara mentor för blivande lärare i fritidshem/fritidspedagoger under pågående utbildning.
  • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande.
  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen.
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Försteläraren i fritidshemmet har genom sambandet mellan egen undervisning och utvecklingsuppdrag med kollegor, ett samordnat uppdrag att med fokus på den direkta undervisningen på bästa sätt främja elevernas lärande. Du kommer i och med detta ha ett nära samarbete med försteläraren för år F-3. Tid för uppdraget kommer vara 40% av arbetstiden.

Kvalifikationer

Du som söker har legitimation med behörighet att undervisa som lärare i fritidshem. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i fritidshem innebär.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som lärare i fritidshem ska du ha goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och vara väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som lärare i fritidshem ska du vara en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2020-03-01

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 4252

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 december 2019