Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningenSista ansökningsdatum: 2020-06-30
Referensnummer: 2596

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Angelika Nordin, HR, 013-294726

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Känslan av att bidra - möjligheten att påverka! Social- och omsorgsförvaltningen bedriver en socialtjänst som kännetecknas av goda kunskaper om medborgarnas och individers behov av sociala insatser. Hos oss gör du en samhällsinsats i ett viktigt uppdrag som samtidigt ställer krav på professionalitet i din roll.

Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping bedriver myndighetsutövning inom Avdelningen för försörjningsinsatser/Ekonomiskt bistånd, Individ och familjeomsorg och Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta.

Vård, omsorg och socialtjänst är viktiga delar av Linköpings kommun och vi växer både som stad och arbetsplats. Vi söker nu Dig som vill bli en del av vår verksamhet och vara med att göra skillnad för våra medborgare i behov av stöd.

Arbetsbeskrivning

Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping gör utredningar och bedömningar enligt Socialtjänstlagen. 

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt och verkar för att stärka individens egna resurser och sätta barnens uppväxtvillkor i fokus. Att bidra till en tillvaro fri från missbruk och våld är centralt i vårt arbete. Vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du kommer att möta barn, ungdomar, vuxna och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har Socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med högskolekurser inom samtliga områden: socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt, och psykologi.

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd. Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar. Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”

Om Linköpings kommun

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt.
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 januari 2020