Intresseanmälan Socialsekreterare till Social- och omsorgsförvaltningenSista ansökningsdatum: 2019-12-15
Referensnummer: 2596

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Angelika Nordin, HR, 013-294726

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Känslan av att bidra - möjligheten att påverka! Social- och omsorgsförvaltningen bedriver en socialtjänst som kännetecknas av goda kunskaper om medborgarnas och individers behov av sociala insatser. Hos oss gör du en samhällsinsats i ett viktigt uppdrag som samtidigt ställer krav på professionalitet i din roll.

Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping bedriver myndighetsutövning inom Avdelningen för försörjningsinsatser/Ekonomiskt bistånd, Individ och familjeomsorg och Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta.

Vård, omsorg och socialtjänst är viktiga delar av Linköpings kommun och vi växer både som stad och arbetsplats. Vi söker nu Dig som vill bli en del av vår verksamhet och vara med att göra skillnad för våra medborgare i behov av stöd.

Arbetsbeskrivning

Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping gör utredningar och bedömningar enligt Socialtjänstlagen. 

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt och verkar för att stärka individens egna resurser och sätta barnens uppväxtvillkor i fokus. Att bidra till en tillvaro fri från missbruk och våld är centralt i vårt arbete. Vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Du kommer att möta barn, ungdomar, vuxna och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har Socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med högskolekurser inom samtliga områden: socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt, och psykologi.

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 december 2019