Kommunikationschef till UtbildningsförvaltningenSista ansökningsdatum: 2019-01-28
Referensnummer: 2456

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Angelika Nordin, HR, 013-294726

Maria Ottosson, Kommunikationsdirektör, 013-20 63 65

Anne Enström, HR-chef Utbildningsförvaltningen, 013-205604

Britt-Marie Sandström, Facklig företrädare Vision, 013-207140

Janin Tekkeden, Facklig företrädare, SACO, 013-20 67 80

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med ca 6000 medarbetare som arbetar med barn, unga och vuxna, i alla skolformer från förskola till vuxenutbildning samt med arbetsmarknadsinsatser. I takt med att Linköping växer och antalet barn och unga blir fler växer också verksamheten och förvaltningen förväntas öka antalet medarbetare de kommande åren.

Utbildningsförvaltningen leds på övergripande nivå från utbildningskontoret som även bereder ärenden till barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. För att stärka den interna och externa kommunikationen har förvaltningskontoret omorganiserats och en kommunikationsavdelning har tillskapats. Till denna avdelning söker vi nu en kommunikationschef som vill vara med att utveckla kommunikationsfrågorna i förvaltningen. Som chef för en nyskapad avdelning innebär det att du kommer att ha stora möjligheter att vara med och påverka både utformningen av din egen roll och förvaltningens hela kommunikationsverksamhet.

Arbetsbeskrivning

Som kommunikationschef ansvarar du för utbildningsförvaltningens strategiska och operativa kommunikationsarbete, internt som externt, till stöd för våra övergripande mål och uppdrag. Kommunikationschefen ansvarar även för förvaltningens kris- och mediekommunikation i samråd med den centrala kommunikationsstaben för Linköpings kommun. Det strategiska arbetet kan handla om att ta fram långsiktiga kommunikationsplaner och strategier för förvaltningens verksamheter, utveckla metoder och bygga varumärket.

I uppdraget ingår att leda det operativa kommunikationsarbetet och stötta medarbetarna med både strategiska vägval och prioriteringar. Det operativa arbetet handlar till stor del om att producera innehåll till interna och externa kommunikationskanaler, som exempelvis intranät, webbplats och sociala medier. I arbetet ingår att anpassa kommunikationen till olika målgrupper, kanaler och syften. Kommunikationsavdelningen på utbildningskontoret har för närvarande tre medarbetare som arbetar med dessa frågor.

Du är direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du kommer även ingå i ett kommungemensamt ledningsforum för kommunikationsverksamheten, som leds av kommunikationsdirektören. Tillsammans med den centrala kommunikationsstaben är du med och utvecklar den kommunövergripande kommunikationsverksamheten, som kommer att genomföra stora förändringar de kommande åren.

Kvalifikationer

Vi söker dig med universitets- eller högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, alternativt annan utbildning eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer motsvarar detta. Flerårig erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete och organisationskommunikation på övergripande nivå är ett krav. Det är även meriterande med kunskap om verksamhetsområdet inom utbildningsförvaltningen.

Chefs och ledarerfarenhet från en stor organisation är ett krav. Erfarenhet av förändringledning/förändringarbete är meriterande. Det är även meriterande om erfarenheten är från kommunal sektor eller annan politiskt styrd verksamhet.

Du är van att arbeta i dagens digitala kommunikationslandskap och du har god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska, anpassat till olika kanaler och forum.

Som person är du en driven, engagerad och en positiv kraft. För dig är det en självklarhet att arbeta proaktivt och långsiktigt med strategisk planering samtidigt som du har god förmåga att nå konkreta resultat. Du är van att leda andra och ditt sätt att leda skapar trygghet och förtroende. Du har god kommunikativ förmåga, är lyhörd och hittar lösningar även på komplexa frågeställningar. Du är bra på att se vilka behov som finns och att prioritera och tillvarata befintliga resurser. Du driver förändringsarbete och vågar utmana medarbetare och verksamhet i att pröva nya arbetssätt och metoder.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 2456

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 januari 2019