Lärare ma, no och te - TallbodaskolanSista ansökningsdatum: 2019-10-29
Referensnummer: 3436

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Monica Långström, Rektor, 013-205777

Mikael Almén, Bitr Rektor, 013-262798

Anneli Sterne, Lärarförbundet, 013-205603

Malin Bjärnlid, Centralt facklig representant Lärarnas riksförbund, 0725-82 86 70

Ansök här!

 

Om arbetsplatsen

Skolorna i Tallboda består av Ekdungeskolan åk F-3 och Tallbodaskolan åk 4-6 med totalt ca 400 elever. Till hösten flyttar 4-6 till sina splitter nya och ändamålsenliga lokaler i Tallboda. Flytt sker till terminsstart ht 19.

På skolan arbetar ett gott gäng lärare som satsar på att bygga starka team runt våra årskurser, med en gemensam värdegrund där vi jobbar aktivt med arbetsro och trygghet för att öka förutsättningarna för elevernas lärande och känsla av trygghet. Fokus i arbetet ligger just nu på bemötande, samverkan och ledarskap.

Arbetsbeskrivning

Du ska tillsammans med övrig personal ansvara för att utveckla, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på skolan i enlighet med styrdokumenten.

Varje elev tillhör ett arbetslag och har en mentor som är huvudansvarig för eleven och kontakten med hemmet. På skolan finns också två elevcoacher som stöttar i arbetet kring elevernas sociala utveckling.

För att skapa trygghet och förhindra kränkande behandling arbetar vi kontinuerligt med etiska frågor. Vi satsar på aktiviteter för hela skolan för att skapa en samhörighet och hålla den levande. Personalen arbetar för att stödja eleverna i ett framgångsrikt lärande kring sociala frågor.

Kvalifikationer

Du är lärare med behörighet för åk 4-6, matematik, no-ämnen, teknik och gärna ytterligare ämnen. Vi ser helst breda behörigheter. Eftersom vi prioriterar samarbete i teamen är dina personliga egenskaper och hur du passar in i arbetslaget runt årskursen också mycket viktig.

Du har ett arbetssätt där elevernas delaktighet stöds av ett tydligt ledarskap. Du är förtrogen med läroplanen och dess värdegrund samt kunskapssyn.

Vi söker dig som kan och vill ta ansvar i en god pedagogisk verksamhet, som sätter eleven i centrum. Du ska vara en del av teamet kring blivande åk 4 och arbetslaget åk 4-6 som arbetar aktivt för att stödja elevernas maximala lärande, skapa likvärdiga förutsättningar, lust och engagemang.

  • Du har goda pedagogiska kunskaper, är väl förtrogen med skolan styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • Du har ett positivt förhållningssätt, du har goda ledaregenskaper samt en förmåga att entusiasmera och engagera eleverna
  • Du visar ett engagemang för att utveckla undervisningen och vidareutveckla verksamheten
  • Du är lösningsfokuserad och har god förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
  • Ditt fokus gäller både att utveckla elevernas ämneskunskaper och att stödja dem i utvecklandet av sociala kompetenser.
  • Du inser att eleverna behöver stöd i sin sociala utveckling för lyckas maximalt med sitt lärande och att det kräver goda relationer mellan eleverna och deras lärare.

Information om tjänsten

Tillträde: 2019-08-07

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3436

 

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 oktober 2019