Rektor till RosendalsskolanSista ansökningsdatum: 2020-01-22
Referensnummer: 4326

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Sara Dunstrand Tingvall, HR-konsult, 013-29 40 59

Patrik Landström, Skolområdeschef, 013-262653

Magnus Thor, Facklig företrädare, Sveriges Skolledarförbund

Jonas Gårdstam, Facklig företrädare Lärarförbundets skolledarförening

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Rosendalsskolan är en kommunal skola i stadsdelen Skäggetorp, Linköping. Skolan har cirka 400 elever i årskurs F-5 samt fritidsverksamhet. Här arbetar också cirka 90 medarbetare: lärare, fritidspedagoger, resurser och många fler.

Rosendalsskolan arbetar utifrån sin vision:
- En skola där alla får lyckas och lära sig nya saker
- Där alla blir positivt uppmärksammade, 
- Där alla känner stolthet, stöd och stimulans.

Rosendalsskolan är en mångkulturell skola där stor vikt av arbetet läggs vid att förklara och befästa språket, såväl det svenska språket som elevernas modersmål. Här erbjuds du en möjlighet att arbeta på en skola där vårdnadshavare är mycket engagerade samt får möjlighet att arbeta med medarbetare med stort engagemang i skolan och eleverna. Delaktighet, värdegrundsarbete och att få vara med om hur eleverna får redskap att bli goda samhällsmedborgare är viktiga delar i arbetet för all personal på skolan. 

Som rektor på Rosendalsskolan skapas möjligheten att göra skillnad för någon människa, liten som stor, och det som har gjort att nuvarande rektor har stannat så länge i sin roll på skolan. En pensionsavgång gör att vi nu söker efter en efterträdare.

Arbetsbeskrivning

Som rektor ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. En stor del av ditt uppdrag är det pedagogiska ledarskapet, där verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens och elevernas behov ligger i fokus. Hållbar skolutveckling bygger på ett distribuerat ledarskap, där delaktighet och gemensamt ansvarstagande har en avgörande betydelse. Som rektor verkar du för en samverkande skolkultur som skapar kraft och energi att möta framtidens utmaningar.  Som rektor arbetar du tillsammans med en biträdande rektor och du ingår i Norra skolområdets ledningsgrupp tillsammans med andra rektorer. Ett av de stora fokusområdena i ledningsgruppen är det pedagogiska ledarskapet. Här finner du professionellt stöd från dina kollegor och du ges möjlighet till kollegial utveckling. Linköpings kommun har i övrigt ett starkt utbud av stödfunktioner i syfte att stötta verksamheternas behov på flera plan. Linköping har även ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap.

Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen (som medarbetare) med ett tidsbegränsat förordnande under ett till fyra år som chef. När chefsförordnandet avslutas har du som arbetstagare kvar din tjänst i grundprofessionen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att axla ett rektorsuppdrag. Erfarenhet av arbete från verksamheter i en F-6 skola är önskvärt men inte ett krav. Det är också önskvärt att du har gått eller påbörjat rektorsutbildningen/rektorsprogrammet. Vi söker dig med relationellt förhållningssätt, som har eleven i fokus samt har ett intresse för skolutveckling.

Som person leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål samt att du skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda parter. Vidare har du en förståelse för och tillämpar affärsmässiga principer samt tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Som person gör du korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information och olika typer hänsynstagande och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut. Du kan även fatta beslut och agera utifrån dessa trots begränsad information eller svåra omständigheter. Vi ser vidare att du är mångfaldsmedveten och värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. 

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 4326

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 januari 2020