Skolsköterska till Brunnbyskolan och Vreta Klosters skolaSista ansökningsdatum: 2019-12-11
Referensnummer: 4018

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:

Carolina Kastegård, Rektor, 013-20 63 49

Christina Säterskog, Samordningsansvarig skolsköterska, Elevhälsan, 013-20 73 79

Monica Johansson, Facklig representant skolsköterskor, 013-20 71 19

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skolhälsovården i Linköpings kommun ingår som en del i Elevhälsan - den medicinska delen. Inom grundskolan arbetar ett 40-tal skolsköterskor med ett elevantal på drygt 16 000 elever fördelat på fyra olika skolområden. På gymnasiet arbetar 8 skolsköterskor med ett elevantal på ca 5 000 elever fördelat på fem olika gymnasieenheter. Det övergripande medicinska arbetet led av en medicinsk verksamhetschef. Organisatoriskt tillhör skolsköterskorna den grundskola eller den gymnasieenhet där de har flest antal tjänstgöringstimmar och personalansvarig chef är rektorn vid den skolan.

Vi söker nu en skolsköterska med placering på Brunnbyskolan och Vreta Klosters skola. Båda skolorna är årskurs F-6 skola med ca 230 elever på Brunnbyskolan och ca 350 elever på Vreta Klosters skola.

Arbetsbeskrivning

Som skolsköterska kommer du att arbeta med hälsobesök, vaccinationer och bedriva preventivt hälsoarbete. Skolsköterskan har öppen mottagning för eleverna och bedriver hälsofrämjande arbete på såväl individ-/grupp- som organisationsnivå. Du har ett nära arbete med skolläkaren som har elevmottagning på skolan flera gånger per termin. I uppdraget ingår också att systematiskt arbeta med egenkontroll på din/dina skolor.

En nära samarbetspartner i det psykosociala arbetet är skolans kurator. Du kommer att vara en viktig resurs i elevhälsoteamet som leds av rektor.

Arbetet sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen anger och de lokala riktlinjer som Linköpings kommun beslutat. Skolsköterskan ingår som en viktig resurs tillsammans med övrig elevvårdande personal på skolan. Du deltar också i kompetens- och metodutveckling inom elevhälsans medicinska del centralt.

Skolhälsovården i Linköpings kommun har ett välutvecklat introduktionsprogram för alla skolsköterskor som nyanställs, där du kommer få en egen mentor i introduktionsperioden. Vidare har vi även stödresurser i form av samordningsansvarig skolsköterska och kvalitetskoordinator.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska alternativt specialistutbildning inom skolsköterske-programmet. För tjänsten krävs en bred barnkompetens och erfarenhet av att möta barn och ungdomar från olika delar av världen.

Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer och lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.

Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Information om tjänsten

Tillträde: 2020-03-01

Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 2021-02-28

Sysselsättningsgrad: 90-100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 4018

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 december 2019