Socialsekreterare till IFO Barn och ungdom, utredningSista ansökningsdatum: 2019-09-23
Referensnummer: 3831

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Linda Westerin, Gruppchef, 013-20 68 54

Alma Eklund, HR-konsult, 013-26 32 84

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare, SSR, 013-20 78 54

Gustav Södling, Facklig företrädare, Vision, 072-57 40 003

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping bedriver en socialtjänst som kännetecknas av goda kunskaper om medborgarnas och individers behov av sociala insatser. Avdelningen för Individ och familjeomsorg (IFO), Barn och ungdom, satsar nu på att utveckla utredningsgrupperna. Vi gör nu en satsning på dig som vill arbeta på Barn och ungdom, utredningsgrupperna, tillsammans med andra erfarna socialsekreterare.

Utredningsgrupperna består av tre mindre grupper som arbetsleds av varsin gruppchef. Flera av socialsekreterarna har lång erfarenhet av barnutredningar och ni samverkar och stöttar varandra för att tillsammans lösa svåra ärenden. I grupperna finns även verksamhetsstödjare, administrativt stöd och utredningsteam för nära stöd i din vardag. Förvaltningen erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling.

Utöver detta finns familjesupport för att förhindra placeringar och en social jour som finns tillgänglig utanför kontorstid samt en mottagning för en första bedömning av ärenden.

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen i Linköping tillämpar BBIC (Barns Behov i Centrum) i utredningsarbetet. Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt och ett helhetsperspektiv för familjen. Vårt mål är att möta varje individs behov på hans eller hennes nivå, där förtroende, delaktighet och samverkan är nyckelbegrepp.

Arbetet inom IFO Barn och ungdom, utredningsgrupperna innebär utredningsarbete och beslut enligt sociallagstiftningen (SoL och LVU). Du följer upp de öppenvårdsinsatser som beslutas enligt gällande lagstiftning. Arbetet innebär även information och rådgivning samt motivationsarbete (MI) som har direkt samband med utredningen. Arbetet innebär samverkan med andra aktörer i regionen. Du kommer att möta barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra.

Som Socialsekreterare på IFO Barn och ungdom erbjuds du möjlighet att förlägga din arbetstid mellan kl 7.00–19.00 vardagar. Du erbjuds en lön som motsvarar din erfarenhet samt friskvårdsförmån. Alla medarbetare erbjuds även extern handledning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt och psykologi. Minst 2 års erfarenhet av utredningsarbete från myndighet är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med socialt utredningsarbete av barn och ungdomar som far illa. 

Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. I ditt arbete styrs du av etik och välgrundade  värderingar samt förhåller dig på ett situationsanpassat sätt. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du arbetar bra med andra samt har förmåga att skapa och underhålla relationer. Vidare är du lyhörd för andras idéer och har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor.

Du bör kunna arbeta med barn och ungdomar utifrån både ett stödjande och lösningsfokuserat arbetssätt. Vidare är du tydlig och kan sätta gränser när det behövs. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska då det ingår att skriva utredningar i arbetet. Körkort är ett krav då arbetet innebär hembesök.

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3831

Om Social- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändrades den 1 januari 2019. Tidigare Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen har ni blivit Social- och omsorgsförvaltningen och förändringsarbete pågår. Social- och omsorgsförvaltningen bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Verksamhetsområdena är försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning. Linköpings kommun bygger en organisation där vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Den nya organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver.

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 september 2019