Specialpedagog med koordinatorsuppdrag till BlästadsskolanSista ansökningsdatum: 2019-09-30
Referensnummer: 3848

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:

Christina Bradley ireman, Rektor, 013-206556

Marie Häggh, Biträdande rektor, 013-207674

Sabine Cervin, Rektor, 013-207890

Timo Järvinen, Facklig representant Lärarnas Riksförbund, 013-207815

Anette Jonsson, ombud lärarförbundet

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, grundsärskola, samt hörselklass och är belägen i Linköpings södra stadsdelar. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Arbetsbeskrivning

Vi söker specialpedagog med koordinatorsuppdrag på 100%. Du ska ha grundutbildning som lärare åk 1-6 och påbyggnadsutbildning som specialpedagog. Koordinatorsuppdraget innebär att du arbetar på uppdrag av rektor i grundskola och rektor i grundsärskola med ansvar för att skapa en helhetssyn av den specialpedagogiska verksamheten inom både grundskola och grundsärskola.

Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och skapa ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning. Vår erfarenhet samt forskning visar att elever i behov av stöd gynnas av att stanna i den ordinarie undervisningen om förutsättningarna för att möta deras behov finns.

Att arbeta som specialpedagog med koordinatorsuppdrag hos oss innebär att du arbetar i team kring eleven tillsammans med klasslärare, elevhälsoteam och eventuell annan personal. Du som specialpedagog skall bidra till att upptäcka och kartlägga elevens stödbehov samt säkerställa att arbetsmetoden du/ni följer i största möjliga utsträckning är forskningsbaserad och utvärderingsbar. I uppdraget ingår även att handleda lärare och övrig skolpersonal. Du ska bidra till att säkerställa en god kvalitet vid utredande pedagogiska kartläggningar, upprätta åtgärdsprogram samt ge aktuellt stöd i arbetet så att skolans elever ges förutsättningar att nå maximalt lärande. 

Arbetet ska ske i samarbete med lärare, speciallärare, rektor samt övrig elevhälso- och stödspersonal på skolan.

Som specialpedagog på Blästadsskolan har du en viktig uppgift i att stödja arbetet med elever som riskerar att inte nå nationellt uppställda mål genom att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en grundexamen som lärare med påbyggnadsutbildning till specialpedagog.

Du har erfarenhet av arbete som specialpedagog och känner dig trygg i rollen att handleda kollegor.

Vi söker dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ny forskning och att omsätta den till verklighet inom område specialpedagogik. Du ska ha förmågan att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och ge eleverna möjlighet att nå sina mål. Du ska ha ett stort intresse av att föra den specialpedagogiska verksamheten framåt både gällande kartläggning, analys samt planering av kommande arbete utifrån resultat inom såväl grundskola som grundsärskola.

Medarbetare hos oss ska drivas av en vilja att se möjligheterna till förbättringar, där målen för verksamheten är tydliga och eleven alltid är i fokus. Du ska ha lätt för att arbeta i team då samarbete är en viktig del i arbetet på skolan. Vi vill att du ska ta egna initiativ till skolans utveckling så att du känner dig delaktig och stolt över vår verksamhet.

Välkommen att söka till oss på Blästadsskolan!

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 3848

Om Utbildningsförvaltningen

Det är våra barn, unga och vuxna som bygger Linköping. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill utforma och driva nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar vi för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Här finns gott om utrymme att växa i din yrkesroll. Tack vare en decentraliserad styrning där chefer och medarbetare själva tar stort ansvar för verksamheten ger Linköpings kommun goda möjligheter att ta initiativ och göra idéer till verklighet. Var med och påverka du med!

Om Linköpings kommun

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet. För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här:linkoping.se

Ansök här!

Senast uppdaterad den 17 september 2019