Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping gillar olika

I Linköpings kommun vill vi ta vara på alla människor och deras goda idéer. Vad du har att komma med är det som spelar roll. Inte vilket ursprung, kön eller tro du har, vem du är kär i eller hur gammal du är – eller om du har en funktionsnedsättning. För oss som arbetsgivare är det självklart att om vi ska kunna ge våra invånare den allra bästa servicen som kommun, måste vi ta tillvara alla våra olikheter och arbeta för jämställdhet och mångfald.

 

Här i Linköpings kommun arbetar vi sedan länge för ökad jämställdhet och mångfald. Vi har kommit en bra bit på väg, men det återstår en hel del att göra. Här kan du läsa mer om de projekt vi arbetar med för att öka jämställdhet och mångfald i kommunen.

Vinna - Vinna-programmet ska stärka och utveckla kommunens arbete när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Målet är att alla kommunens medarbetare ska få kompetensutveckling när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt bli ambassadörer för dessa frågor på sina arbetsplatser. 

I Vinna – Vinna-programmet deltar personer som har utsetts till nyckelpersoner i kommunen. En nyckelperson är någon som genom sitt arbete kan påverka andra människor på ett positivt vis kring frågor om jämställdhet och mångfald.

Programmet erbjuder utbildning och erfarenhetsutbyte för att utveckla nyckelpersonernas attityder, synsätt och arbetssätt i frågor som rör mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. På så sätt kan alla bidra till kommunens utveckling och till vår gemensamma välfärd.

Praktiskt mångfaldsarbete i vardagen ska bidra till att befolkningens sammansättning avspeglas i samhället - inom bostadsområden, skolklasser, arbetsgrupper, föreningar, politiska församlingar och så vidare. Våra olikheter är det som gör oss starka och därför ska vi ta vara på dem.

Mitt liv är ett socialt företag som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Genom mentorsprogram skapas möten som öppnar dörrar för internationell kompetens. Via Mitt liv finns det också möjlighet att ta emot praktikanter. Linköpings kommun har ett samarbete med Mitt liv sedan i januari 2016. Nästa omgång av mentorsskapsprogrammet startar upp i september 2016.

Utöver projekten ovan så arbetar vi för jämställdhet och mångfald på en rad olika sätt.

Vi ser över rekryteringsprocesser och följer upp diskrimineringsfrågor. Vi gör studiebesök och medverkar i seminarier, internt och externt. Vi samarbetar med Linköpings universitet kring mångfaldsutveckling och studeranderekrytering.

Vi samarbetar också med alla kommuner i Östergötland och med det lokala näringslivet kring mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Vi arbetar med marknadsföring och information kring jämställdhet och mångfald och håller koll på utvecklingen i omvärlden kring dessa frågor. Vi deltar också i Nationella nätverket för mångfald i Sverige.

Varje förvaltning i Linköpings kommun tar fram handlingsplaner inom jämställdhet och mångfaldsarbetet och dessa följs upp årligen på flera olika sätt och i olika kanaler.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 september 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: