Kollegornas passion

Idé: flytta soffan till skolan
Resultat: ökad närvaro

Sju ungdomar från Linköpings grundsärskolor hade slutat komma på lektionerna. Istället satt de hemma om dagarna eller hade låg skolnärvaro. Låg i soffan. Tittade på tv. För dem var skolan en negativt laddad plats där de inte passade in. Studie- och yrkesvägledaren Kajsa såg det, och lyfte problemet med Berzeliusskolans gymnasiesärskolerektor Leif.

Bollen var i rullning. Det första som gjordes var att ett medarbetarteam började bygga en relation med ungdomarna och deras föräldrar. Det skedde till att börja med i hemmiljö, och efter en tid var det dags för steg två: klassrummen skulle göras om så att eleverna skulle känna sig ”hemma”. Leif berättar:
– Vi började med två rum som i princip var omöblerade. Det ena skulle vara ett tydligt klassrum där man bedriver undervisning och det andra skulle vara mer som ett vardagsrum, eller fikarum, för gemensamma aktiviteter. Bakom detta fanns en pedagogisk tanke. Eleverna skulle vara med och forma sin skolmiljö för att få känslan att ”Här vill jag vara och jag vill vara rädd om miljön”.
– Eleverna fick komma dit och sätta sin personliga prägel på rummen. De målade om, inredde och såg till att det fanns tydliga rekreationsplatser. Allt det gjordes innan själva lärandet sattes igång. Mentorssamtal genomfördes varje vecka för att eleverna skulle uppleva en känsla av att bli sedda. Ett begränsat ”flexsystem” tillämpades där en ”tidsbok” användes för eleverna skulle ha kontroll på sin skolnärvaro. Möjlighet fanns dessutom att äta frukost i skolan.

Projektet visade sig bli lyckat. Eleverna blev efter en tid vana vid skolan, och efter ytterligare en tid var skolan en plats de dessutom ville komma till.
– Det har givetvis ställt höga krav på medarbetarna och krävt mycket skickliga pedagoger. Camilla, Eva och Anders har hållit ihop projektet och varit verksamhetens ryggrad, säger Leif. Från höstterminsstarten har Sandra ersatt Eva i teamet. Viktigt i sammanhanget är att personalen känt ett förtroende för sin förmåga att forma och genomföra utbildningen.

Fyra av de sju elever som tidigare inte gick i skolan tog studenten år 2015. I och med skolgången fick de ordning på sina rutiner, och två av dem – som tidigare hade konstaterats ha en utvecklingsstörning – fick genomgå en ny utredning.
– Det visade sig att, ja, deras utveckling hade blivit störd. Men ingen av dem hade någon utvecklingsstörning.

Nu tar Berzeliusskolans gymnasiesärskola med sig sina erfarenheter till Berzeliusskolans gymnasieskola, där flera elever från Linköping som tappat fotfästet i skolan nu får en chans att komma tillbaka. Verksamheten bedrivs nu som ett Individuellt alternativ inom gymnasieskolans introduktionsprogram.
– Att elever hamnar utanför skolan kan innebära både mänskligt lidande och en framtida, ekonomisk belastning för hela samhället. Kan man hjälpa några gör man en stor insats, säger Leif.

Leif, Camilla, Sandra och Anders passion
– gör idéer till verklighet

Namn: Leif Skarp
Roll i Linköpings kommun: rektor för Berzeliusskolans introduktionsprogram,  individuellt alternativ
Här togs initiativet: särskolan på Berzeliusskolan, Utbildningsförvaltningen
Det viktigaste i ett trevligt vardagsrum: Levande ljus

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 januari 2017