Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya vägar till kompetensförsörjning

Arbetsgivarpolitik är ett styrmedel för att för att nå goda verksamhetsresultat. Vår förmåga att ha rätt arbetsgivarpolitik dvs kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare och samtidigt skapa nya vägar till kompetensförsörjning är avgörande för att vi både ska nå goda verksamhetsresultat och kunna hantera den tillväxt som väntas i framtiden.

Det är många kommuner som står inför stora utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning, det gör vi i Linköpings kommun också. Vi arbetar ständigt och på flera olika sätt för att hantera den utmaningen.

Nio strategier

Här presenteras de nio strategier som arbetet utgår ifrån och vilka insatser som görs.

Informationen vänder sig till dig som vill ha svar på:

  1. Vilket rekryteringsbehov Linköpings kommun har det kommande året, sett till volymökning, pensionsavgångar och personalomsättning.
  2. Vilken arbetsgivarpolitik Linköpings kommun bedriver för att nå goda verksamhetsresultat.
  3. Vad Linköpings kommun gör för att möta rekryteringsbehovet med nya vägar till kompetensförsörjning.

Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram

Strategierna finns även beskrivna i Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 26 februari 2019. Kompetensförsörjningsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen.

Senast uppdaterad den 8 april 2019