Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ett starkt arbetsgivarvarumärke

Arbetsgivarvarumärket handlar om vad kommunen som arbetsgivare står för och hur vi attraherar, motiverar och behåller nuvarande och framtida medarbetare. Offentlig sektor står inför enorma utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Att förstärka vårt arbetsgivarvarumärke har därför aldrig varit viktigare.

Vårt budskap

Vi vill vara en handlingskraftig, nytänkande och engagerad arbetsgivare. Våra medarbetare ska tycka att det är roligt att gå till jobbet och känna stolthet över sitt arbete. Både nuvarande och potentiella medarbetare ska se Linköpings kommun som det bästa valet av arbetsgivare. Därför gör vi vårt yttersta för att skapa miljöer där våra medarbetare trivs och kan förverkliga sina idéer. Alla medarbetare är viktiga för oss, eftersom deras engagemang påverkar staden och människorna positivt varje dag.

Hur vi jobbar med vårt arbetsgivarvarumärke

Arbetsgivarvarumärket hämtar sin kraft ur våra medarbetares egna upplevelser. Det är baserat på en analys där ett stort antal medarbetare från hela organisationen deltagit, och kan formuleras i tre huvudbudskap. Dessa budskap genomsyrar all vår arbetsgivarkommunikation:

  • Du är viktig – därför får du stort handlingsutrymme och möjlighet att växa.
  • Vi  påverkar människors liv, jobbar nära våra kommuninvånare och är en del av en kollegial omtänksam kultur med mycket skratt.
  • Vi är en växande och framtidsfokuserad kommun som förverkligar idéer och vågar prova nya metoder.

Gemensamt har vi – oavsett uppdrag, roll och funktion – var och en ett ansvar att skapa arbetsglädje och stolthet. Vi strävar efter att ha en organisation som bygger på dialog, samspel och öppenhet och som stöds av en tydlig ledning på alla nivåer. Våra gemensamma värderingar visar vad vi står för, och vi har alla ett ansvar att se till så att de efterlevs. Det bidrar till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke, som alltså inte är en logotyp utan snarare en beskrivning av hur våra medarbetare uppfattar oss som arbetsgivare.

Vårt engagemang – gör idéer till verklighet 

Arbetsgivarkommunikationen samlas under devisen ”Vårt engagemang – gör idéer till verklighet”. Medarbetarna upplever att de egna idéerna kan bli verklighet i kommunen. Därför ska arbetsgivarvarumärket hämta kraft från medarbetarna och hur de har gjort idéer till verklighet på sina respektive arbetsplatser.

Vår kommunikation – oavsett om det handlar om att ta fram rekryteringskommunikation, hur vi ser ut på karriärsidorna, hur vi tydliggör interna karriärvägar eller förpackar en medarbetardag – genomsyras av arbetsgivarvarumärket.

Arbetsgivarvarumärket går också hand i hand med kommunens övergripande varumärke; "Linköping – där idéer blir verklighet". Varumärkenas budskap genomsyrar allt som sker inom den kommunala organisationen, både internt och externt. Det gör att allt hänger samman inifrån och ut och skapar förutsättningar för ambassadörskap. Arbetsgivarvarumärket förstärker kommunens varumärke utifrån medarbetarnas perspektiv.

Det finns mycket att vara stolt över, och det ska vi visa. Det finns mycket vi kan utveckla, och det ska vi göra. Arbetsgivarvarumärket ger oss förutsättningarna för det.

Senast uppdaterad den 5 februari 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: