Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Behovet av personal i Linköpings kommun

På nio år, från 2018 till 2027, förväntas Linköpings kommun växa med 18 000 invånare. Det är en ökning på omkring 11,4 procent. Fler invånare betyder en ökad efterfrågan på kommunal service och därmed också ett ökat personal- och rekryteringsbehov.

 

Diagrammet visar Linköpings kommuns totala rekryteringsbehov av tillsvidareanställda, från 2019 till 2027. 

Linköpings kommun är en personalintensiv organisation där personalen och kompetensen är grunden för en fungerande verksamhet. Idag råder det brist inom vissa yrkeskategorier samtidigt som flera rapporter visar att konkurrensen har ökat.  

Lösningen på rekryteringsbehovet är inte bara att rekrytera ny personal. Det kommer råda brist på arbetskraft i hela Sverige under de närmsta åren och därför är det nödvändigt att vi hittar nya vägar till kompetensförsörjning. 

Linköpings kommuns personal- och kompetensförsörjningsprognos är ett viktigt underlag för att göra just det – hitta nya vägar till kompetensförsörjning. Att ha en prognos är otroligt viktigt för att vi ska kunna arbeta strategiskt. 

Personalbehovsprognos 

Linköpings kommuns personalframskrivningsanalys (personalbehovsprognos) publicerades i februari 2019 och visar kommunens framtida rekryterings- och personalbehov utifrån ett nämndperspektiv. 

Analyserna baseras på data från SCB, Socialstyrelsen och från Linköpings kommun. Rekryteringsbehovet har räknats ut utifrån personalomsättning, pensionsavgångar och volymökning. Personalbehovet defineras som den personalstyrka som behövs för att upprätthålla 2018 års service- och kvalitetsnivåer i verksamheterna.

I menyn till höger kan du läsa om hur rekryterings- och personalbehovet ser ut i stort inom de olika nämnderna. Vill du veta mer finns personalbehovsprognosen i sin helhet här:  

Senast uppdaterad den 7 mars 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: