Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personalbokslut

En sammanfattning av statistik inom personalområdet samlas årligen i ett personalbokslut.

Det kommungemensamma personalbokslutet utgörs av ett siffermaterial med kommentarer kring avsnitten personalstruktur, arbetad tid och frånvaro, kompetens och personalrörlighet samt personalkostnader.

Senast uppdaterad den 31 maj 2021