Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personalbokslut

En sammanfattning av statistik inom personalområdet samlas årligen i ett personalbokslut.

Det kommungemensamma personalbokslutet utgörs av ett siffermaterial med kommentarer kring avsnitten personalstruktur, arbetad tid och frånvaro, kompetens och personalrörlighet samt personalkostnader. Bokslutet innehåller också ett avsnitt med utdrag från förvaltningarnas personalberättelser.

Senast uppdaterad den 5 juni 2020