Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Våra strategier

Befolkningen växer och blir äldre och behoven av välfärd ökar samtidigt som många medarbetare uppnår pensionsåldern. Fram till 2026 behöver mer än en halv miljon personer rekryteras till välfärdssektorn. För Linköpings kommun innebär det omkring 1 000 personer per år.

Arbetsgivarpolitik är ett styrmedel för att för att nå goda verksamhetsresultat. Genom en utvecklad arbetsgivarpolitik skapar vi förutsättningar för chefer och medarbetare att nå goda verksamhetsresultat och för att klara vår kompetensförsörjning.

För att kunna hantera utmaningen med kompetensförsörjning måste vi skapa nya vägar till kompetensförsörjning - att förändra arbetssätt, organisation och bemanning - samtidigt som vi behåller och rekryterar medarbetare med rätt kompetens.Det finns mycket som vi själva kan och måste göra för att påverka storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. 

Här kan du läsa om vår arbetsgivarpolitik, om nya vägar till kompetensförsörjning och vad vi som arbetsgivare konkret gör inom varje område.

  1. Digitalisering. Vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter, bland annat genom att införa den ”digitala medarbetaren” i snabbare takt och låta arbetsflöden automatiseras.

  2. Nya organisationsformer. Vi ger förutsättningar för ett förlängt arbetsliv, inför rätt till högre sysselsättningsgrad för fler heltidsarbetande och utvecklar nya sätt att organisera arbetet.

  3. Breddad rekrytering. Vi skapar strukturer som gör det möjligt för oss att anställa personer med olika erfarenheter, bakgrund och funktionssätt. Vi tar till vara nyanländas kompetens och skapar ett hållbart arbetsmarknadsåtagande.

  4. Attrahera, rekrytera och introducera. Vi attraherar genom ett starkt arbetsgivarvarumärke och arbetsgivarerbjudande. Vi säkerställer en rekryteringsprocess som speglar vårt arbetsgivarevarumärke och som håller hög kvaliet för såväl kandidater som rekryterande chef. Vi bekräftar arbetsgivarevarumärket genom en introduktion som skapar bästa möjliga start för medarbetare och chefer.

  5. Behålla och utveckla. Vi bedriver en framgångsrik och professionell verksamhet. Vi erbjuder engagerande och meningsfulla uppdrag som bidrar till personlig utveckling inom ramen för ett hållbart arbetsliv. Vi ger rätt organisatoriska förutsättningar och ett tydligt, närvarande chefskap i samklang med ett starkt medarbetarskap.

  6. Validera kompetens. Vi tar ett helhetsgrepp om området kompetensförsörjning och tänker utifrån ett livslångt lärande. Vi stärker våra strukturer för omskolning och vidareutbildning.

  7. Ett hållbart arbetsliv. Vi arbetar strukturerat för att uppnå hälsosamma arbetsplatser där medarbetare känner sig respekterade, värdefulla och känner arbetsglädje.

  8. Lönebildning. Lönebildning handlar om att bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas.

  9. Avslut. Vi vill  inte avveckla medarbetare utan ge dem ett gott avslut på sin anställning. På så sätt ökar vi chanserna till goda relationer och att de rekommenderar oss till andra. 

Senast uppdaterad den 23 september 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: