Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Chefers förutsättningar

Samhället står inför stora övergripande förändringar. Utmaningar som globalisering, demografisk utveckling, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar knackar på. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Det är en ny välfärd som växer fram med nya förutsättningar.

 

För att möta dessa förändringar har Linköpings Kommun valt att genomlysa sina chefers förutsättningar. Genomlysningen har genomförts som ett gemensamt arbete mellan Linköpings Kommun och Kontura, vår leverantör av chefsutbildningar samt docent Christina Björklund som har granskat hur materialet samlats in och hur bearbetningen gått till. Tillsammans har vi arbetat fram en metodik där vi som partners sökt kunskap och svar på frågeställningarna nedan. Genom att röra oss ifrån rollerna beställare/uppdragsgivare och leverantör för att i stället inta positionen av likvärdiga partners som söker svaret på ett samhällsproblem, säkerställer vi att vi har så mycket kunskap som möjligt, när vi nu pekar ut riktningen för den nya välfärdens ledarskap i kommunal sektor. 

De frågeställningar som vi tillsammans sökt svaret på och som nu är besvarade i slutrapporten är;

  • Vilka är de utmaningar som chefer ska hantera i den nya välfärden och hur påverkas chefskapet av välfärdens utveckling och förändring?
  • Hur upplever chefer sina förutsättningar att utöva sitt chefskap idag utifrån sitt uppdrag?
  • Vilka förflyttningar behöver göras när det gäller chefsuppdraget för att ge förutsättningar för ett chefskap som möter den nya välfärden?

Vi vill varmt tacka alla som deltagit i projektet och gjort detta möjligt. Framför allt Kontura International som med sitt partnerskap och medverkan bidragit med analys av ytterligare två källor och möjliggjort en fördjupning av analysarbetet, men också de 225 chefer som via enkät och workshops bidragit med sin klokskap, alla de deltagare i chefsprogrammet som bidragit inklusive deltagare från sju ytterligare kommuner, fackliga representanter, ledningsgrupper, stödfunktioner och inte minst projektgruppen och projektledaren Pernilla Hörwing som gjort ett fantastiskt arbete.

 

Sonja Erlandsson HR Direktör Linköpings Kommun

Senast uppdaterad den 22 oktober 2019