Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering

Digitaliseringen innebär många möjligheter. Det kan bland annat handla om att automatisera arbetsuppgifter eller att ge chefer och medarbetare smarta digitala verktyg. Den digitala arbetsplatsen är en självklarhet för oss i kommunen!

Utgångspunkten för vårt digitaliseringsarbete är intranätet. Där hanterar vi all information och det är därifrån man når våra interna och externa digitala stödsystem. Med hjälp av dem får både chefer och medarbetare rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Är du nyfiken på hur Linköpings kommun använder digitalisering som ett verktyg för att klara kompetensförsörjningen, vilket arbete som pågår just nu och vad vi har gjort hittills? Här finns information om det!

Det är mycket som händer

Digitaliseringen är ett arbete som pågår hela tiden. En utgångspunkt och ett centralt begrepp för arbetet är "den digitala medarbetaren". Det innebär att en eller flera arbetsuppgifter automatiseras och därmed sköts helt digitalt. Automatiseringen är fortfarande i ett tidigt stadium, men den kommer att göra det möjligt att frigöra mer resurser och har därmed en stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen. 

 • En digital referenstagning för våra rekryteringar
 • En automatiserad process för tjänstgöringsintyg
 • En digitalisering av praktikprocessen inom vård och omsorg
 • En automatiserad process för anställningsbevis
 • En digital kundtjänst som sköts av en digital medarbetare (en atom). Den ska bland annat kunna bevaka ärenden, hämta in information och skriva ut blanketter till den som söker bygglov.
 • Digitalisering av bygglovsprocessen, så att medborgaren själv kan söka bygglov med hjälp av e-legitimation.
 • Digitalisering av vikariebokning.
 • Digitalisering av lämning och hämtning i förskolan, så att det blir lättare att få en överblick över tider och vilken bemanning som behövs.
 • Digitalisering av blanketter och prov, så att lärare avlastas.
 • Tekniska plattformar för vissa möten. För att effektivisera vårt arbete och samtidigt spara på miljön.
 • Automatiserat beslutsstöd inom AFI
 • En automatiserad onboardingprocess, processen från det att en medarbetare tackar ja till en tjänst till dess att hen är introducerad.
 • Utveckling av IT-stöd för schema och bemaningsplanering

Det här har gjorts 

Digital lärplattform (LMS)

I kommunen har vi en digital lärplattform där vi hanterar alla utbildningar som våra medarbetare kan ta del av. Med hjälp av den kan vi skapa, sprida, administrera och följa upp alla former av lärande på ett enkelt sätt. Lärplattformen hanterar både kursadministration och kursuppföljning, exempelvis resultatlistor, kursinnehåll och automatiskt rättning av prov.

En ny lärplattform med fler funktioner håller på att upphandlas.

E-utbildningar

Våra e-utbildningar fungerar som ett komplement till mer traditionella utbildningsformer. Vi använder oss mer och mer av en metod där olika typer av lärformer blandas. Det kan till exempel handla om att fysiska träffar blandas med digital undervisning.

Vi har till dags dato skapat över 20 e-utbildningar inom flertalet områden såsom 

 • Våra verksamhetssystem ex treserva
 • Inköp och upphandling
 • Stabsmetodik
 • Arbetsmiljöutbildningen
 • Chefsintroduktionen
 • Medarbetarintroduktionen
 • Rekryteringsutbildning osv

Ännu fler utbildningar håller på att utvecklas. Alla e-utbildningar finns på vår digitala lärplattform. Där kan man boka en utbildning, göra uppföljningar och föra statistik.

Digitala HR-processer

Med e-tjänster blir stödet för chefer och HR-medarbetare mer lättillgängligt och effektivt. Därför arbetar vi hela tiden med att införa fler e-tjänster inom HR-området. 

Idag har vi ett digitalt stöd för chefer och HR-medarbetare i frågor som rör:

 • Rekrytering
 • Rehabilitering
 • Skadeanmälan
 • Personaladministration
 • Chefsstöd – genom intranätet och den nya chefsportalen
 • digitala lönespecar till all personal
 • En digital förmånsportal
 • En digital och automatiserad process för avslut av anställning, så att administratörer och Löneservice avlastas.
 • Utveckling av e-tjänster med automatiserat stöd för handläggning. För att effektivisera vårt arbete samt underlätta för medborgare och medarbetare.
 • Digitala anställningsbevis, för kortare handläggningstid och effektivare administration.

Senast uppdaterad den 10 augusti 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: