Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ett gott avslut

På Linköpings kommun vill vi se till att alla medarbetare som väljer att lämna oss får det bästa möjliga avslutet. På så vis leder det till att de fortsätter att rekommendera oss som arbetsgivare. Vi vill genom avslutet också samla in värdefull kunskap om varför medarbetaren väljer att gå vidare så att vi kan fortsätta vårt arbete mot att bli en ännu bättre arbetsgivare.

Avgångsenkät

Alla medarbetare som slutar får ta del av en avgångsenkät som består av ett antal frågor kring;

  • Vad man ska göra efter avslutad anställning
  • Hur man upplevt att arbetet varit
  • Vad som varit det bästa med arbetsplatsen
  • Om det finns något som skulle kunna bidra till att medarbetaren stannar kvar
  • Om man skulle kunna tänka sig att arbeta på Linköpings kommun igen

Vi strävar efter att sammanställa resultatet både på förvaltningsnivå och kommunövergripande nivå. Då kan man se strukturer och mönster där förbättringar behöver sättas in.

Avslutningsamtal

Som ett komplement till avgångsenkäten genomförs också individuella avslutningssamtal. De sker tillsammans med närmsta chef eller HR-chef.

Senast uppdaterad den 5 februari 2019