Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lönebildning

Det finns ett samband mellan medarbetarens prestation och lön. Prestationer och insatser som lett till att verksamheten utvecklas positivt ska belönas. Lön är på så sätt ett viktigt styrmedel som varje dag hjälper oss att nå våra mål.

Vi fokuserar på att göra lönebildningen mer begriplig och synlig i det vardagliga
arbetet i våra verksamheter. Vi driver verksamheten framåt genom att arbeta
strukturerat med måluppföljning på individnivå. Den röda tråden mellan
prestation, utveckling och den egna lönen blir tydligare. Tydligheten ökar
motivationen hos våra medarbetare och gör oss samtidigt till en mer attraktiv
arbetsgivare

Individuell lön

I Linköpings kommun tillämpar vi individuell lön. Genom en individuell lön kan varje medarbetare påverka sin lön utifrån hur väl den egna prestationen bidrar till måluppfyllelsen för verksamheten i stort. Individuell lön blir allt viktigare när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Lönesamtal

Att chef och medarbetare på ett strukturerat sätt
går igenom de mål som satts upp i medarbetarsamtalet och har en dialog kring
medarbetarens prestation och insats är oerhört värdefullt – både för
verksamhetens utveckling och för medarbetarens förståelse för hur lönen
sätts. I det årliga lönesamtalet följs den individuella måluppfyllelsen
upp på ett strukturerat sätt, men det är viktigt att komma ihåg att vi också
jobbar med uppföljning av de individuella målen under resterande del av året
.

Under 2020 slutförs arbetet med att decentraliseras lönebildningen så att den i högre grad sker så nära medarbetaren som möjligt samt att vi arbetar ännu mer långsiktigt. Genom att hela tiden återkoppla, följa upp och decentralisera blir styrningen i lönebildningen tydligare. På så sätt skapas också förutsättningar för bättre framförhållning och en ökad förståelse för hur lönearbetet fungerar. 

Lönestruktur

Det är viktigt att chefer och medarbetare förstår den rådande lönestrukturen, vad som ligger till grund för den och hur lönespridning kan användas för att göra ett yrke ännu mer attraktivt. Lönespridning spelar en stor roll i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Frågan om lönestruktur har därför ett särskilt utrymme i alla interna löneutbildningar. Överblick över och förståelse för den rådande lönestrukturen är avgörande när det kommer till att kalibrera förväntningar inför den årliga löneöversynen.

.

Senast uppdaterad den 10 augusti 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: