Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Validera kompetens

Att erbjuda nya och redan anställda medarbetare möjlighet till validering är viktigt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, men också för att vi ska säkerställa kompetens. Genom validering tar vi ett helhetsgrepp om området kompetensförsörjning.

Validering innebär att vi synliggör våra medarbetares kompetens och därmed stärker möjligheterna till omskolning och fortbildning.

Här finns information om vilka yrkeskategorier som hittills erbjudits möjlighet till validering. 

Undersköterska

Undersköterskor med en tillsvidareanställning inom Leanlink äldreomsorg har möjlighet att läsa kurser om 1 500 gymnasiepoäng från vård- och omsorgsprogrammet. Studierna följer vård- och omsorgscollege riktlinjer, planeras i samverkan mellan verksamheterna och en utbildningssamordnare och sker på betald arbetstid. Omkring 20 medarbetare per år har möjlighet att ta del av erbjudandet.

Stödassistent

Vi validerar runt sex tillsvidareanställda medarbetare till stödassistenter. De studerar 1 500 gymnasiepoäng från vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsvariation.

Stödpedagog

Omkring 20 medarbetare inom LSS och Råd och stöd får möjlighet att läsa till stödpedagoger. Utbildningen motsvarar 200 yrkeshögskolepoäng.

Lärare och förskollärare

Vi erbjuder personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen kompletterande utbildning, så kallad ULV. Syftet är att ta vara på utländska lärare och förskollärares kompetens och öka möjligheterna till anställning i svensk skola eller förskola.

Vi ger barnskötare möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare. Det är en uppdragsutbildning och under höstterminen 2018 har vi tre utbildningar igång tillsammans med Linköpings universitet och Högskolan i Kristianstad.

Senast uppdaterad den 5 februari 2019