Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommun som arbetsgivare

Här har vi samlat information och fakta som kan ge dig en överblick kring vad som utmärker Linköpings kommun som arbetsgivare, våra utmaningar och vad vi strävar emot.

Det är vi på Linköpings kommun som ser till att vår stad fungerar som den ska och vi ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner. Bland annat förskola och skola, vård och omsorg och socialtjänst. Vi utvecklar också kultur-, idrott- och fritidslivet och ger olika tillstånd, exempelvis bygglov om du funderar på att bygga ut. 

Antal yrken och antal anställda hos oss

I Linköpings kommun finns det ca 350 olika yrken och 2019 var vi 9951 stycken anställda. 

Vår arbetsgivarpolitik

Linköpings kommun ska bedriva en arbetsgivarpolitik som skapar förutsättningar för arbetsgivaren att klara sin kompetensförsörjning och som bidrar till att chefer och medarbetare kan uppnå mål och utföra sina uppdrag. Arbetsgivarepolitik är alla förhållanden mellan dig som medarbetare och kommunen som arbetsgivare det vill säga, allt som styr medarbetarskap, chef och ledarskap, arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering, mångfald, kompetensutveckling, hur vi rekryterar och inte minst lön och lönesättning.

Arbetsgivarepolitiken i Linköpings Kommun styrs ytterst av Linköpings Personalpolitiska program tillsammans med ett antal riktlinjer. Du hittar programmet via länken nedan. Mer om det som rör din anställning kan du läsa  så fort du får tillgång till vårt intranät, be din chef visa dig.

Sveriges befolkning kommer att öka drastiskt fram till 2026. Framför allt ökar antalet barn och äldre, men de som är i arbetsför ålder ökar inte alls i samma takt. Bristen på arbetskraft innebär att kommuner, landsting och regioner måste arbeta på nya sätt och ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns bland medarbetarna. 

Vi arbetar ständigt och på flera olika sätt för att hantera den utmaningen. Här kan du läsa mer om våra nio strategier som arbetet utgår ifrån och vilka insatser som görs:

Vi har Sveriges viktigaste jobb

Som du läste i det inledande stycket ansvarar vi för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor, och som anställd i Linköpings kommun är du med och gör skillnad. Det är viktigt att komma ihåg. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) vill med satsningen Sveriges Viktigaste Jobb öka kunskapen och nyansera bilden av välfärdsjobben och kommuner och regioner som arbetsgivare.

På deras kan du ta del av de rapporter som de tagit fram inom Sveriges Viktigaste Jobb:

Intresserad av Linköpings näringsliv?

Besök Business Linköping - vår webbplats om och för näringslivet.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2020