Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förstå organisation och politik

Hur funkar en kommun? Hur ser Linköpings kommuns organisation ut? Vad heter alla förvaltningar? Det kan vara klurigt att få ett grepp om helheten, men vi ska försöka reda ut vem som gör vad här.

Vad ansvarar en kommun för?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, grund- och gymnasieskola, socialtjänst och äldreomsorg, vägar, vatten- och avlopp. Kommunerna beslutar också om olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd.

Vi vågar faktiskt påstå att utan kommunen, så skulle samhället i stort sett stå still. 

Lagar som styr kommunen

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra. Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som till exempel förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

På Sveriges kommuner och landstings webbplats kan du läsa mer om hur Sverige styrs:

Vilka förvaltningar finns inom Linköpings kommun?

Kommunen har sju förvaltningar som driver verksamheter inom de olika nämndernas ansvarsområden. De styrs av varsin direktör.

Förvaltningarna är:

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Verksamhetsstöd och service
  • Leanlink
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Social- och omsorgsförvaltningen

Kommunfullmäktige? Kommunstyrelsen? Nämnder och bolag?

På länken nedan reder vi ut begreppen – du hittar också namn på dem som sitter i kommunens ledning. Du hittar också information om kommunens olika förvaltningar, avdelningar och kontor.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2020