Tävla och vinn ett jobb!

Linköping är staden där idéer blir verklighet och du som student spelar en viktig roll för vår framtid. Därför vill vi ge dig möjlighet att förverkliga din egen idé hos oss.

Vinn ett jobb

 

Under september 2019 har du som studerar på heltid och är inskriven på Linköpings universitet (LiU) chans att vinna en visstidsanställning i Linköpings kommun.

Sista datum för att lämna in tävlingsbidrag har nu passerat. Juryn granskar i detta nu alla inkomna bidrag och återkopplar senast 31 oktober. Därefter sker en prisceremoni i Linköpings stadshus där vinnaren koras.

Det här vinner du

Du som vinner kammar hem en tidsbegränsad anställning på Linköpings kommun där uppdraget blir att förverkliga din egen idé tillsammans med oss i Linköpings kommun. Tjänsten är en visstidsanställning motsvarande 80 timmar. Anställningen anpassas efter vinnarens studier men uppdraget måste vara genomfört senast 31:e augusti 2020. 

När måste jag senast skicka in min idé?
Tävlingen pågår 5:e till 30:e september och avslutas måndagen den 30:e september klockan 24.00. Bidrag inkomna efter 24.00 anses ogiltiga.

Hur många idéer får jag skicka in? 
En tävlande får endast skicka in två idéer. Varje idé skickas separat via tävlingsformuläret. 

Hur många personer kan stå bakom en idé?
Varje idé är personlig och endast en person kan stå bakom en idé och vinna tävlingen. 

Kan jag tävla med vilken idé som helst?
Nästan. Ett krav för att vinna är att din idé ska rymmas inom Linköpings kommuns ansvarsområden eller verksamheter. Men eftersom vi är så stora, täcker vi in många områden. Nedan ser du ett urval av dessa och mer information hittar du här på vår hemsida. Är du osäker kan du alltid tävla oavsett.

  • förskola och utbildning
  • stadsbyggnad och miljöfrågor
  • omsorg och hjälp inom bland annat äldrevård, LSS och socialtjänst 
  • bibliotek, badplatser, motionsspår, kulturarenor, parker
  • stadens näringsliv och arbetsmarknadsåtgärder
  • stadsplanering och trafik
  • politik, jämställdhet och trygghet
  • systemförvaltning, teknik och support
  • kommunikation (internt och externt)

Hur tävlar jag?
Du skickar in din idé (ditt tävlingsbidrag) via ett digitalt formulär på linkoping.se/vinn-ett-jobb. Du beskriver din idé och varför du vill förverkliga den.

Vem får tävla?
Du som under hösten 2019 är inskriven som heltidsstuderande på Linköpings universitet (LiU) och hanterar svenska språket i tal och skrift. Då Linköpings kommun arbetar med svenska som grund, är detta ett krav för att klara uppdraget. 

Vad vinner jag?
Du vinner ett tidsbegränsat jobb på Linköpings kommun där ditt uppdrag blir att förverkliga din egen idé tillsammans med oss. Din idé ska kunna genomföras på 80 timmars arbetstid och du kommer att få handledning under tiden. Du väljer själv när du vill genomföra uppdraget men det måste vara genomfört senast 31 augusti 2020. Lönen beräknas utifrån en månadslön på 22 000 kronor.

När utses vinnaren?
Vinnaren utses efter tävlingstidens slut och meddelas senast 31 oktober. Därefter sker en prisceremoni i Linköpings stadshus. 

Vilka utser vinnaren?
Vinnaren utses av en jury som består av medarbetare i Linköpings kommun, från personalavdelningen, kommunikationsstaben samt enheten Näringsliv och tillväxt. Kommunikationsdirektören är juryns ordförande.

Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor?
Du kan kontakta oss på kommunen gällande "Vinn ett jobb" på nedan mail.

 

Lycka till!

 
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifterna som du lämnar ovan behandlas för att utse vinnare av tävlingen ”Vinn ett jobb!”. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och dina uppgifter kommer att sparas tills tävlingen är avslutad och en vinnare har utsetts. Alla personuppgifter raderas senast 30/11 2019. Inga uppgifter kommer lämnas till tredje part.

Som registrerad har du vissa rättigheter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Mer information om dina rättigheter och hur Linköpings kommun behandlar dina personuppgifter finns på vår hemsida.  
 

Kontakta personuppgiftsansvarig 
 

Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen eller dina rättigheter som registrerad kan du kontakta dataskyddsombuden på Linköpings kommun. 

Kontakta oss

Skicka e-post till Vinn ett jobb-kampanjen

E-post: Vinn-ett-jobb@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 oktober 2019