Industrimark i Hackefors

Hackefors ligger mellan Åtvidabergsvägen och Stångådalsbanan. Avståndet till Linköpings centrum är cirka 7 km. I området finns företag företrädesvis inom tillverkningssektorn.

Företagarna driver en miljöprofil med kretsloppsanpassning av verksamheterna. Ett trettiotal företag är gruppcertifierade enligt ISO 14001. Delar av området kan förses med industrispårsanslutning men då krävs omfattande investeringar. Närmaste granne till området är Saab AB.

Tillgänglig byggklar mark

I sydöstra delen av området är utbyggnad av infrastrukturen för 8,7 hektar industritomter (etapp 1) färdigställd. Byggnation och markförsäljning pågår. Hackefors industriområde kan i en framtid komma att växa ytterligare. Marken ägs av Linköpings kommun. Närmast finns möjlighet enligt antagen detaljplan för 7 hektar industrimark, etapp 2.

Riktpris

För riktpris exklusive anläggningsavgift, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. Anslutnings- och anläggningsavgifter skall betalas enligt gällande taxor.

Lediga lokaler

Inom området kan det finnas lediga lokaler i befintliga byggnader. Företagsservice förmedlar gärna en kontakt till berörda fastighetsägare.

Kommunens planer i området

Vissa miljöförbättrande åtgärder planeras på allmän platsmark.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018