Industrimark i Kallerstad/Mörtlösa

Kallerstad/Mörtlösa är med sin närhet till E4 ett av Linköpings mest attraktiva lägen. Området utgör en av stadens "framsidor". I första hand avses det användas för extern handel (exkl livsmedel) och kontor.

Stora krav på arkitektonisk och exteriör utformning kommer att ställas. Mörtlösa är alternativet för de företag som kräver goda skyltlägen, nära anslutning till motorvägen och samtidigt har viljan att uppföra byggnation som är lite utöver det vanliga.

Detaljplaner finns om totalt 21 hektar kvarters markyta med möjlighet till 80 000 m² lokalyta. Infrastrukturen är utbyggd.

I dag finns NetOnNet och K-Rauta lokaliserat på området. Samtidigt studeras vad andra delar av Mörtlösa har för användningsmöjligheter med hänsyn till lertäkten och behov av trafiksystem. Parallellt pågår dialog om att möjliggöra en utbyggnad av Ullevileden från Mörtlösarondellen till Tornby.

Tillgänglig byggklar mark

Dialog och försäljning av markområde pågår.gg

Riktpris

För riktpris exklusive anläggningsavgift, kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Inom området kan fjärrvärme erbjudas. Anläggnings och anslutningsavgifter skall betalas enligt gällande prislistor. Eventuellt kan det bli aktuellt med förhöjd avgift för vatten och avlopp.

Kommunens planer i området

För närvarande pågår utredning om placering av nya verksamhetsområden i förhållande till bland annat sträckning av ny/förlängd Ulleviled och anpassning till lertäkten i området. I översiktsplanen för staden kan man läsa mer om ambitionerna kring en Ulleviled. Detaljplanearbetet för Ullevileden har påbörjats.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018