Industrimark i Mjärdevi/Kåparp

Universitetsvägen skiljer Science Park Mjärdevi från Linköpings universitetsområde. Science Park Mjärdevi är idag en av Sveriges största teknikparker. Området omfattar cirka 66 hektar. Jägarvallen och Kåparp är områden för i första hand småindustri.

Tillgänglig byggklar mark

Inom Mjärdevi finns cirka 11 hektar disponibel byggklar mark. Inom Jägarvallen finns cirka 3 hektar byggklar mark till salu. Dessutom finns cirka 11 hektar industrimark planlagd för småindustri sydost om Kåparpsrondellen. Infrastrukturen är ännu inte utbyggd i det området. Marken ägs av Linköpings kommun.

Riktpris

Priserna är differentierade inom området och är beroende av bland annat byggrätt räknad i m² bruttoarea. För uppgift kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Uppvärmningssätt och anläggningsavgifter

Fjärrvärmeanslutning krävs. Anslutnings- och anläggningsavgifter ska betalas enligt gällande prislistor. Fjärrkyla finns.

Övrigt av intresse

Det kommunala bolaget Mjärdevi Science Park AB verkar inom området för att utveckla och marknadsföra området.

Grönt och attraktivt område

Kommunen och fastighetsägarna har i Mjärdevi  tillsammans satsat stora resurser på att skapa ett grönt och attraktivt område. I området finns nu ett parkområde bestående av promenadvägar längs ett vattenstråk med dammar samt en "rekreationspark" med motionsslingor, tennisbanor och bouleplan. Mjärdevi gränsar också till en 18-håls golfbana. Ett kommunalt miljöprogram styr hur den yttre miljön inom Mjärdevi utformas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 september 2018