Hoppa till huvudinnehåll

Blankett 1

Markanvisning – Folkungavallen

Uppgifter som ska anges i blankett 1

Uppgifter om exploatören

Namn:

Organisationsnummer:

Adress:

Telefonnummer:

E-postadress:

Webbplats:

Exploatörens kontaktperson:

Telefonnummer:

E-postadress: Klicka här för att ange text.

Uppgift om moderbolag

Fylls endast i om ett projektbolag/exploateringsbolag/dotterbolag står bakom markanvisningsanbudet och ett moderbolag därmed står som garant för avtalets genomförande (properiborgen).

Moderbolag:

Organisationsnummer:

Adress:

Telefonnummer:

E-postadress:

Webbplats:

Moderbolagets kontaktperson:

Telefonnummer:

E-postadress:

Till blankett 1 ska följande bilagor biläggas:

Bilaga 1 Registreringsbevis, högst 3 månader gammalt.

Bilaga 2 Senast färdigställda bokslut.

Bilaga 3 Skatteverkets blankett SKV 4820 (ifylld av Skatteverket och högst 3 månader gammal).

Prioritering

Exploatören har möjlighet att lämna marktilldelningsanbud på maximalt två tilldelningar. Exploatören kan dock endast bli tilldelad en tilldelning.

Om exploatören lämnar in fler marktilldelningsanbud än ett ska exploatören prioritera mellan dessa markanvisningsanbud.

Fyll i er prioriteringsordning mellan tilldelningarna (ange lottnummer för den lott ni i första hand vill ha i rutan bredvid prioritering 1 osv) i tabellen nedan.

Prioritering

Tilldelningsområde 1:

Tilldelningsområde 2:

Senast uppdaterad den 14 december 2020