Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvallen etapp 2

Den 31 januari 2022 startade den andra markanvisningen i Hjulsbro-Skogsvallen, etapp 2. Markanvisningstävlingen är avslutad och de fyra tilldelningsområdena har tilldelats fyra byggaktörer.

Ritning över Skogsvallen med hus och gator.

Bilden visar de fyra tilldelningsområden som ingick i markanvisningen. Område med gul färg omfattar en byggrätt om ca 1560 m2 bruttoarea (BTA). Blå: ca 2470 m2 BTA. Rosa: ca 1950 m2 BTA Röd: ca 1170 m2 BTA.

Markanvisningstävlingen är avslutad och att totalt omfattar det fyra tilldelningar med cirka 60 bostäder, fördelat på 20 hyresrätter och cirka 41 bostadsrätter samt äganderätter.
 
Byggaktörer som har tilldelats mark:
  • Spridd AB, tilldelningsområde 2A
  • Kamelia Samhällsfastigheter AB, tilldelningsområde 2B
  • BC Gruppen Linköping AB & Magnus Lidén Fastigheter AB, tilldelningsområde 2C
  • Calmstad Mark AB, tilldelningsområde 2D

Detaljplan

Senast uppdaterad den 14 september 2022