Stadsbyggnadsprojekt Berga

Den kompletterande markanvisningen för Stadsbyggnadsprojekt Berga är nu avslutad. Det blir Slättö som utvecklar Berga tillsammans med kommunen och de fem byggherrar som redan fått en markanvisning: Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons och SHH.

Stadsbyggnadsprojekt Berga

 

Mål

Ett av målen med stadsbyggnadsprojektet är en tidig byggherremedverkan. I detta fall innebär det att en byggherregrupp ska ta ett stort ansvar för planeringsprocessen från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation. Byggherrarna har bildat en byggherregrupp med en gemensam samordning. Byggherregruppen har vidare påbörjat arbetet med att ta fram ett stadsbyggnadskoncept utifrån en gemensam målbild, kommunens specifikation och områdets förutsättningar.

Stadsbyggnadskonceptet ska ligga till grund för framtagande och utformning av detaljplanen. Byggherrarna ansvarar sedan gemensamt för genomförandet till färdig byggnation. Genom att byggherrarna kommer in tidigt i utformningen av området får de även möjlighet att tillsammans utveckla nya effektiva lösningar.

Kompletterande markanvisning 2018-10-10

Prospekt och utvärdering kompletterande markanvisning 2018-10-10 nås via länkarna nedan:

Markanvisning 2018-03-09

Prospekt och utvärdering markanvisning 2018-03-09 nås via länkarna nedan:

 

Stadsutveckling - så bygger vi Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 mars 2019