Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsbyggnadsprojekt Berga

Två markanvisningar för bostäder har genomförts inom Stadsbyggnadsprojekt Berga. Tävlingarnas har avslutats och de sex vinnarna utgör en byggherregrupp som ska ta stort ansvar i det fortsatta planeringsarbetet.

Stadsbyggnadsprojekt Berga

 

Syfte med markanvisningen

Markanvisningarna för stadsbyggnadsprojektet bygger på tidig byggherresamverkan. Detta innebär att en byggherregrupp ska ta ett stort ansvar för planeringsprocessen från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation.

De sex byggherrar som tilldelats markanvisning är:

  • Bonava
  • Botrygg
  • Mannersons
  • OBOS Kärnhem
  • SHH Bostad
  • Slättö

Byggherrarna har bildat en byggherregrupp med en gemensam samordning. Byggherregruppen har tagit fram ett stadsbyggnadskoncept utifrån en gemensam målbild, kommunens specifikation och områdets förutsättningar.

Stadsbyggnadskonceptet ska ligga till grund för framtagande och utformning av detaljplanen.

Kommande marktilldelningar

Samtliga byggrätter för flerbostadshus har markanvisats. I stadsbyggnadskonceptet ingår också att reservera plats för inslag av radhusbebyggelse. Kommunen ska markanvisa dessa byggrätter efter det att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft. 

Kompletterande markanvisning 2018-10-10

Prospekt och utvärdering kompletterande markanvisning 2018-10-10 nås via länkarna nedan:

Markanvisning 2018-03-09

Prospekt och utvärdering markanvisning 2018-03-09 nås via länkarna nedan:

 

Stadsutveckling - så bygger vi Linköping

Senast uppdaterad den 13 februari 2020