Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Älgvägen - markanvisning

Information

Antal bostäder: 100 lägenheter, 9 radhus, trygghetsboende 

Preliminär tidplan

Antagen detaljplan Älgvägen: 2021 kvartal 2

Inbjudan markanvisningstävling: 2021 kvartal 3

Senast uppdaterad den 6 oktober 2020