Hoppa till huvudinnehåll

Vimanshäll, Älgvägen

Inbjudan till markanvisningstävling kommer ut hösten 2024.

Strukturplan över området

Information

Antal bostäder: I den första markanvisningen, cirka 10 radhus.

Information om planförslaget

Preliminär tidplan

Antagen detaljplan Älgvägen: 2024 kvartal 3

Inbjudan markanvisningstävling: 2024 kvartal 4

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Martin Peterson. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

 

Senast uppdaterad den 20 april 2023