Älgvägen - markanvisning

Information

Antal bostäder: 100 lägenheter, 9 radhus, trygghetsboende 

Preliminär tidplan

Antagen detaljplan Älgvägen: 2020 kvartal 4

Inbjudan markanvisningstävling: 2021 kvartal 1

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 februari 2020