Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården centrum, etapp 1

Information

Antal bostäder: 500

Preliminär tidplan

Antagen detaljplan: 2020, kvartal 2

Inbjudan markanvisningstävling: Detaljplanen för etapp 1 är överklagad. Första markanvisningen inom etapp 1 kommer att komma ut så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Stadsutveckling

Senast uppdaterad den 18 december 2020