Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgården centrum, etapp 1

Information

Antal bostäder: 500

Preliminär tidplan

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Djurgården, etapp 1 den 16 juni 2020 § 149. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Kommunen planerar att genom markanvisningstävlingar tilldela cirka 500 bostäder inom detaljplan för Djurgården, etapp 1.

Den första markanvisningstävlingen kommer genomföras så snart detaljplanen har vunnit laga kraft, tidigast hösten 2021 och kommer att omfatta två tilldelningsområden om cirka 150 lägenheter i flerbostadshus. Resterande markanvisningar planeras preliminärt att genomföras under 2022-2023.

Stadsutveckling

Senast uppdaterad den 8 juni 2021