Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgårdsgatan - Stolplyckan

Information

Preliminärt en anvisning, cirka 30 lägenheter.

Preliminär tidplan

Antagen detaljplan: 2020 kvartal 3.

Inbjudan markanvisningstävling: 2022 kvartal 3.

Senast uppdaterad den 21 augusti 2020