Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djurgårdsgatan - Stolplyckan

Information

Beslutet att anta detaljplanen fick laga kraft den 23 april 2021.
 
Markanvisningen beräknas preliminärt omfatta cirka 30 lägenheter i den södra delen av planområdet.

Preliminär tidplan

Inbjudan markanvisningstävling: 2022 kvartal 3.

Senast uppdaterad den 2 juni 2021