Hoppa till huvudinnehåll

Direktanvisning Identiteten 2 Vallastaden

Linköpings kommun erbjuder nu exploatörer, som är intresserade av en direktanvisning, att lämna in förslag angående tilldelningsområde 9A, fastigheten Identiteten 2.

Vy över Vallastadens taget med en drönare som visar alla  kvarter

 

Linköpings kommun kan, i vissa särskilda fall, ge markanvisning genom direktanvisning. Vid en direktanvisning beslutar kommunen att mark ska anvisas en exploatör utan någon föregående anbudstävling. Direktanvisning kan initieras efter att en exploatör inkommit med förslag till kommunen.

En markanvisningstävling har genomförts där fastigheten Identiteten 2 ingick. Eftersom fastigheten då inte tilldelades erbjuds nu exploatörer, som är intresserade av en direktanvisning, att lämna in förslag. Information om den genomförda markanvisningstävlingen hittar du via länken nedan. 

2023 Vallastaden.png

Förslaget ska innehålla en utförlig beskrivning av det tänkta projektet. Eftersom kommunen är angelägen om en snabb byggprocess ska tidplan för byggnation redovisas i intresseanmälan. 

Förslaget ska också innehålla följande: 

  • Beskrivning av exploatörens tidigare erfarenheter från projektutveckling och genomförande av projekt.  
  • Beskrivning av hur projektet ska lösa frågor som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
  • Beskrivning av ambitioner för projektets nytänkande och innovation som är av betydelse för platsen eller orten.

Förslag ska lämnas in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ställning till förslaget och kan sedan föreslå att förslaget ska gå vidare till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om direktanvisning. Observera att ett inlämnat förslag inte innebär någon rätt till direktanvisning. Det är kommunen som, vid varje givet tillfälle, avgör om förslaget kan motivera en direktavvisning. 

Krav och förutsättningar för byggnation inom tilldelningsområde 9A framgår av punkt 3.3 och 4 i prospektet som togs fram inför markanvisningstävling Vallastaden 2022. 

Senast uppdaterad den 16 juni 2023