Hoppa till huvudinnehåll

Vallastaden 2022

Linköpings kommun bjöd i oktober 2022 in till markanvisningstävling för fem tilldelningsområden i Vallastaden. Prospektet har legat ute under perioden 2022-10-26 till 2023-02-01. Tävlingen är nu stängd för anbudsinlämning, och kommunen kommer att påbörja utvärderingen av inlämnade anbud. När utvärderingen är klar och avtal har tecknats för tilldelningsområdena kommer vinnande anbud att publiceras här.

Vy över Vallastadens taget med en drönare som visar alla  kvarter

 

Vallastaden, som invigdes under ett bo- och samhällsexpo hösten 2017, är en av Sveriges mest innovativa stadsdelar. Ett stort antal aktörer har tillsammans byggt cirka 1 300 bostäder och skapat en tät och blandad stadsdel som präglas av en varierad arkitektur och innovativa lösningar. Allt bygger på en idé om variation, kreativitet, resurseffektivitet och social hållbarhet.

Vallastaden har ett attraktivt läge i nära anslutning till Linköpings universitet och med cykelavstånd till Linköpings innerstad, Linköping Science Park och Universitetssjukhuset.

Markanvisningstävlingen omfattade fem tilldelningsområden, varav fyra tilldelningsområden avser småhusbebyggelse (radhus, parhus, villa) och ett tilldelningsområde avser lägenheter i flerbostadshus och/eller centrumverksamhet.

Frågor och svar

3 000 kvm BTA ska inte uppfattas som en maxgräns, utan ska ses som en
försiktigt uppskattad exploatering av tilldelningsområdet.

Planens syfte gällande buller ska uppfyllas. Om man föreslår mindre lägenheter
mot Kunskapslänken så behöver man redovisa i bygglov hur man uppfyller kraven om tyst eller ljuddämpad sida. Balkong mot Kunskapslänken behöver utformas så att den dämpar buller, vilket behöver verifieras med en rapport/utlåtande av en sakkunnig i ljud.

Antal våningar som får uppföras är angivet i detaljplanen. Om man vill bygga en vind utöver angivet antal våningar så får vinden endast inredas med förrådsutrymmen/teknikutrymmen.

Bilden nedan visar fastigheten Identiteten 2 (tilldelningsområde 9A) markerat
med rött tillsammans med plankartan. Linjen i prospektet illustrerar en möjlig
indelning av tilldelningsområdet i olika fastigheter/huskroppar.visar ett tilldelningsområde i Vallastaden

Eftersom avstånden mellan byggnaderna understiger 8 meter behöver utformningen stämmas av med en brandkonsult (gärna i ett tidigt skede) gällande utformningen för skydd mot brandspridning mellan byggnader. Vid sådana här situationer resulterar det oftast i att brandkonsulten gör en analytisk dimensionering.

Se svar ovan i fråga 5.

För tilldelningsområde 9A gäller planbestämmelsen "m" inom det område som är markerat med rött på kartan nedan.

Tilldelningsområdet 9A visas på en karta

Senast uppdaterad den 15 mars 2023