Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling entreprenader

Upphandlingsplanen för byggentreprenader utförs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun. Uppdatering sker cirka två gånger per år.

Objektsbenämning/ projektnamn Planerad annonsering Uppskattad volym
Lekplats Arbetaregatan Tannerfors Q3 2021 Under 1 miljon
Lekplats Brokind Q2 2021 1-5 miljoner
Aktivitetspark Ryd Q2 2021 1-5 mijoner
Återplantering Ålerydsvägen/Vistvägen Q2 2021 1-5 mijoner
Torggatan Q2 2021 1-5 mijoner
Stångån Förstärkning kaj (E H O Q) Q3 2020 5-10 miljoner
Återplantering Tinnerbäcken Q3 2021 1-5 miljoner
Östra Malmskogen Del 3 Q3 2021 10-15 miljoner
GC väg Majgatan Q3 2021 5-10 miljoner
Stångån, Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A) Q3 2021 5-10 miljoner
Ombyggnad Brigadgatan Kompanigatan Q3 2021 5-10 miljoner
Djurgårdsgatan Stolplyckan ombyggnad gata Q3 2021 15-20 miljoner
Näsby 5:55 Trivselhus Ekängen Q3 2021 25-30 miljoner
Folkungvallen Emriks bro Q3 2021 20-25 miljoner
Lilla torget, Nygatan (trädgårdstorget-Snickaregatan), Göran Dyks gata Q3 2022 25-30 miljoner
Ellipsen Ekkällan Q3 2021 5-10 miljoner
Lekplats Kvinnebyvägen Q3 2021 1-5 miljoner
Folkungavallen torg Q3 2021 25-30 mijoner
Folkungavallen Tinnerbäcken Q3 2021  
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110 Q3 2021 10-15 miljoner
Domkyrkogatan/ Hospitalsgränd Q3 2021 1-5 miljoner
Djurgården etapp 1 Q4 2021 70-100 miljoner
Gcväg Sjögestad Mantorp Q4 2021  10-15 miljoner
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M) Q1 2022 5-10 miljoner
Stångån renovering kaj Drottningbron-Tinnerbäcken (N) Q1 2022 10-15 miljoner
Stångån Ombyggnad av Färjebron Pumpgatan Q2 2022 10-15 miljoner
Nya och upprustning av befintliga upplagsplatser 2021 eventuellt 2022 1-5 miljoner
Repslagaregatan Q2 2022 5-10 mijoner
Ullevileden etapp 1 och 2 Q2 2022 250-300 miljoner
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan) Q2 2022 10-15 miljoner
Berga äng södra delen Q2 2022 70-100 miljoner
Linghem förlängning Fågelsångsvägen Q2 2022 10-15 miljoner
Vallastaden finplanering Hugo Theorells gata Q3 2022 1-5 miljoner
Lantvärnsmannen 1 Berga Stångåstaden Q4 2022 1-5 miljoner
Stora torget Q4 2022 25-30 miljoner
Stångån, Renovering kaj Tullbron (L) Q1 2023  1-5 miljoner
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan) Q2 2023 25-30 miljoner
Folkungavallen Lasarettsgatan Q2 2023 30-35 miljoner
Gcväg Berg - Olstorp Q2 2023 10-15 miljoner
Folkungavallen Hamngatan Q1 2024 25-30 miljoner
Stångån renovering kaj Drottningbron-Tinnerbäcken (N) Q1 2022 10-15 miljoner
Nya och upprustning av befintliga upplagsplatser 2021 eventuellt 2022 1-5 miljoner
Repslagaregatan Q2 2022 5-10 miljoner
Ullevileden etapp 1 och 2 Q2 2022 250-200 miljoner
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M) Q1 2022 5-10 miljoner
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottningatan-Apotekaregatan) Q2 2022 15-15 miljoner
Berga äng södra delen Q2 2022 70-100 miljoner
Linghem förlängning Fågelsångsvägen Q2 2022 10-15 miljoner
Vallastaden finplanering Hugo Theorells gata Q3 2022 1-5 miljoner
Lantvärnsmannen 1 Berga Stångåstaden Q4 2022 1-5 miljoner
Stångån, Renovering kaj Tullbron (L) Q1 2023 1-5 miljoner
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)  Q2 2023 25-30 miljoner
Storatorget Q2 2022 25-30 miljoner
Folkungavallen Lasarettsgatan  Q2 2023 30-35 miljoner
Gcväg Berg - Olstorp Q2 2023 10-15 miljoner
Folkungavallen Hamngatan Q1 2024 25-30 miljoner
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen) Q1 2024 25-30 miljoner
Stångån renivering Kaj Drottningbron-Ladugårdskälla (D) 2035-2040 15-20 miljoner
Stångån renovering Kaj Ladugårdskälla-Åkersbergsgatan (E) 2035-2040 20-25 miljoner
Stångån renovering Kaj Sandgårdsgatan-Snugganparken (H)
2035-2040
20-25 miljoner  
Stångån renovering kaj Tegelbruksgatan-Curmansgatan (O) 2035-2040 10-15 miljoner
Stångån renovering kaj Tannefors sluss-Braskens bro (Q) 2035-2040 20-25 miljoner

Senast uppdaterad den 24 mars 2021