Linköping har bildat ett strategiskt näringslivsråd

Ett första möte med Linköpings näringslivsråd har ägt rum den 16 augusti. Syftet är att skapa förutsättningar för samsyn kring vad som är långsiktigt viktiga näringslivsfrågor för Linköping, samt att få ett ökat kunskapsutbyte som främjar näringslivsutvecklingen och stadens attraktivitet.

Övre raden: Rikard Norman, Astrid Brissman, Lars Svensson, Johanna Palmér, Leif Lindberg, Peter Värbrand, Kristina Edlund. Nedre raden: Pia Carlgren, Lena Miranda, Anne Hallberg, Sofia Sjöström, Erik Åqvist. Frånvarande: Niklas Borg. Foto: Linköpings kommun

Näringslivsrådet i Linköpings kommun ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, de förvaltningar som har störst inverkan på näringslivsklimatet samt väletablerade aktörer som representanter för det samlade näringslivet.

– Rådet ger kommunen en viktig plattform för att ta del av näringslivets perspektiv och stärker kommunens dialog med näringslivet. Näringslivsrådet ska även ses som en möjlighet för kommunen att stämma av frågor som berör eller påverkar näringslivet och rådet kan också bli en remissinstans. Ledorden för näringslivsrådet är samverkan och dialog, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Mål för näringslivsrådet

Målet är att rådet ska bidra till en ständig förbättring av näringslivsklimatet i Linköping liksom att Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva.

– Linköping behöver ett livskraftigt och växande näringsliv. Förutsättningarna skapar vi tillsammans med näringslivet, näringslivsorganisationer och andra nyckelaktörer. I rådet ska vi hitta de viktigaste frågorna som gynnar den långsiktiga tillväxten och se till att vi bryter ned dem till konkreta områden att arbeta med. Exempel kan vara kommunens service och bemötande, utvecklingsfrågor, tillgång till kompetens liksom platsens attraktivitet och varumärke. Det är viktigt att inriktningen för arbetet sker gemensamt i rådet och inte styrs av kommunen, säger näringslivsdirektör Pia Carlgren.

Kompletterar andra dialogformer

Bildandet av näringslivsrådet kompletterar de etablerade kontakter och dialogformer som redan finns idag, exempelvis genom samverkan med lokala företagarföreningar, direkta företagsbesök och löpande kontakter som sker genom Företagsservice.

– Det här är ett jättebra initiativ. Jag har stämt av med flera av de nära 260 privata fastighetsägare i Linköpings kommun som är medlemmar hos oss och har bara fått positiv feedback. Det här är en samrådsform vi efterfrågat, säger Lars Svensson, ordförande för Fastighetsägarna Linköping.

Medlemmarna är

 • Kristina Edlund, KSO (S)
 • Niklas Borg, kommunalråd (M)
 • Pia Carlgren, näringslivsdirektör
 • Anne Hallberg, bildningsdirektör
 • Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör
 • Erik Åqvist, näringslivsutvecklare
 • Lena Miranda, vd, Science park Mjärdevi
 • Sofia Sjöström, regionchef, Svenskt Näringsliv
 • Johanna Palmér, vd, Östsvenska Handelskammaren
 • Lars Svensson, ordförande, Fastighetsägarna
 • Rikard Norman, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna
 • Astrid Brissman, ordförande, Företagarna Linköping
 • Peter Värbrand, vicerektor, professor, LiU.

Kontakt

Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, andre vice ordförande kommunstyrelsen, vice ordförande krisledningsnämnden, gruppledare (S)

Skicka e-post till Kristina Edlund (S)

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51, 072-240 07 40

Pia Carlgren
Pia Carlgren

Näringslivsdirektör Kommunledningsförvaltningen, Näringsliv och tillväxtsstaben

Skicka e-post till Pia Carlgren

E-post: pia.carlgren@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 66

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 augusti 2018