Hälsoskydd för verksamheter

Alla som driver en verksamhet ska känna till vilka lagkrav som den specifika verksamheten omfattas av. För vissa verksamheter krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden innan verksamheten får starta. Miljökontoret bedriver tillsyn både på de verksamheter som är anmälningspliktiga och de som inte är anmälningspliktiga.

Anmälan

För vissa verksamheter krävs att du som är verksamhetsutövare inkommer med en anmälan till Miljökontoret senast sex veckor innan verksamheten startar. Detta gäller exempelvis skolor, förskolor, bassängbad, fotvårdare, solarier, piercing- och tatueringsverksamheter. En avgift tas ut i samband med handläggningen.

Vilka verksamheter som behöver anmälas framgår av 38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det gäller dock inte solarieverksamhet där kravet på anmälan finns under 10 § i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.

En verksamhet som omfattas av anmälningsplikt men som inte anmäls innan den startar kan få betala en miljösanktionsavgift utöver ordinarie avgift för handläggning av anmälan.

Tillsyn

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att minimera risken för att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Alla verksamheter ska ha en egenkontroll, där exempelvis kemikaliehantering, städning, hygien och inomhusmiljö ingår.

Miljökontoret bedriver tillsyn både på anmälningspliktiga verksamheter och de som inte behöver anmälas. Verksamheter som Miljökontoret gör tillsyn på som inte behöver anmälas kan vara bostäder, vårdlokaler och offentliga lokaler.  Dessutom genomförs tillsyn på verksamheter med anledning av inkomna klagomål på till exempel buller, fukt och mögel, lukt och andra problem som kan uppstå i inomhus.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 februari 2019