Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hälsoskydd för verksamheter

Alla som driver en verksamhet ska känna till vilka lagkrav som den specifika verksamheten omfattas av. För vissa verksamheter krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden innan verksamheten får starta. Miljöavdelningen bedriver tillsyn både på de verksamheter som är anmälningspliktiga och de som inte är anmälningspliktiga.

Anmälan

För vissa verksamheter krävs att du som är verksamhetsutövare inkommer med en anmälan till Miljöavdelningen senast sex veckor innan verksamheten startar. Detta gäller exempelvis skolor, förskolor, bassängbad, fotvårdare, solarier, piercing- och tatueringsverksamheter. En avgift tas ut i samband med handläggningen.

Vilka verksamheter som behöver anmälas framgår av 38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det gäller dock inte solarieverksamhet där kravet på anmälan finns under 10 § i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.

En verksamhet som omfattas av anmälningsplikt men som inte anmäls innan den startar kan få betala en miljösanktionsavgift utöver ordinarie avgift för handläggning av anmälan.

Tillsyn

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att minimera risken för att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Alla verksamheter ska ha en egenkontroll, där exempelvis kemikaliehantering, städning, hygien och inomhusmiljö ingår.

Miljöavdelningen bedriver tillsyn både på anmälningspliktiga verksamheter och de som inte behöver anmälas. Verksamheter som Miljöavdelningen gör tillsyn på som inte behöver anmälas kan vara bostäder, vårdlokaler och offentliga lokaler.  Dessutom genomförs tillsyn på verksamheter med anledning av inkomna klagomål på till exempel buller, fukt och mögel, lukt och andra problem som kan uppstå i inomhus.

Senast uppdaterad den 22 september 2021