Skolor och förskolor

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan av skolverksamhet

Anmälan ska göras till kommunen (miljökontoret) 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Kommer anmälan in försent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift. Anmälan ska vara skriftlig, använd gärna vår anmälningsblankett.

Kontroll

Miljökontoret har som uppgift att kontrollera skolor, förskolor och samlingslokaler. Vid inspektion kontrolleras bland annat buller, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner. Verksamhetsutövaren har också ett ansvar att planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Mer information om detta hittar du i egenkontrollbroschyren nedan.

Informationsskyldighet

Miljökontoret ska omgående informeras om det i verksamheten inträffar något i den fysiska inomhusmiljön som kan leda till eller har inneburit olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det en blankett för att underlätta informationsskyldigheten för skolor, förskolor och fritidshem.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Utförarwebb

Utförarwebben riktar sig till dig som är utförare inom Linköpings kommuns verksamheter - oavsett om det är i privat eller kommunal regi.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018