Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier

Det används ett stort antal kemikalier i Sverige idag. Ett problem är att många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Ett kanske ännu större problem är att det finns ett stort antal produkter där vi inte vet hur de påverkar hälsan och miljön.

Använd inte farligare produkt än vad som behövs

Vid valet mellan olika produkter ska du undvika att använda eller sälja produkter som kan ersättas med mindre farliga produkter. Detta är den så kallade produktvalsregeln i miljöbalken. Med andra ord, använd inte farligare medel än vad som behövs för uppgiften.

Det är ofta svårt att avgöra vad som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns. ”Svanen” och Naturskyddsföreningens ”Bra miljöval” är exempel på miljömärkning. Oavsett om en kemikalie är miljömärkt eller inte ska de alltid hanteras och förvaras så att risken för miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Kemikalieinspektionen - KEMI

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen (KEMI). På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du mängder med information om kemiska produkter och ämnen och vilka regler som gäller. 

Prioriteringsguiden - PRIO

På KEMI:s webbplats hittar du prioriteringsguiden (PRIO) som är ett bra hjälpmedel när man vill minska kemikalieanvändningen eller byta ut kemikalier mot mindre farliga.

EU:s kemikalielagstiftning

REACH - kemikaliehanteringsförordningen

Inom EU har vi gemensamma regler för kemikaliehantering. Kemikalielagstiftningen heter REACH och det står för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier (Registration-, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals).

Om du är företagare bör du ta reda på vad du har för skyldigheter enligt REACH.

CLP - klassificeringsförordningen

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Efter den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP.

Du hittar mer information om REACH och CLP på KEMI:s webbplats.

Senast uppdaterad den 14 november 2019