Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Länshållningsvatten

Regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten eller liknande som ansamlas i till exempel schaktgropar vid byggarbetsplatser och som behöver pumpas bort eller avledas kallas länshållningsvatten.

Bild på vatten samlat i schaktgrop

 

Miljökontorets vägledning om länshållningsvatten

Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med sprängning, borrning och schaktning vid större byggnationer. Länshållningsvatten innehåller ofta höga halter av partiklar och föroreningar som metaller, näringsämnen och kan därför behöva renas innan det släpps ut till en recipient eller avleds till det kommunala dagvattennätet.

Informera alltid Miljökontoret

Vid misstanke om förorening av länshållningsvattnet bör miljökontoret kontaktas i så god tid som möjligt och senast tre veckor innan länshållningsvatten planeras att släppas ut. Det gäller även vid infiltration av länshållningsvatten.

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: