Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljörapportering

Vissa företag med miljöfarlig verksamhet har krav på miljörapportering. Rapporten ska lämnas till tillsynsmyndigheten varje år. Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för de flesta miljöfarliga verksamheterna i Linköping.

De viktigaste syftena med miljörapporten är att:

  • redovisa hur villkoren har efterlevts
  • stärka egenkontrollen
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen
  • ge underlag för internationell rapportering

Vilka ska lämna miljörapport?

Kravet på att lämna miljörapport finns i miljöbalkens 26 kap. 20 § och gäller för verksamheter som:

  • är tillståndspliktiga enligt miljöbalken
  • med stöd av miljöbalken har förelagts att ansöka om tillstånd
  • omfattas av bilaga 1 till förordning (EG) 166/2006.

Miljörapporten ska lämnas i elektronisk form via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter (Svenska miljörapporteringsportalen, SMP).

Vad ska finnas med i en miljörapport?

Vilka uppgifter som ska finnas med i miljörapporten framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Föreskriften hittar du på Naturvårdsverkets webbplats där du även hittar mer information om miljörapportering.

Om du har frågor om miljörapportering kan du även vända dig till Miljökontoret som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: