Arbete på väg

För att använda Linköpings kommuns mark i till annat än den är avsedd för krävs tillstånd. Det krävs alltid markupplåtelse eller grävtillstånd, i de flesta fall också en trafikanordningsplan.

Markupplåtelse 

Markupplåtelse ska sökas då yta ovan jord ska tas i anspråk. Ansökan skickas till Polismyndigheten vilken sedan ber kommunen om yttrande i frågan. Markupplåtelse regleras i ordningslagen (SFS 1993:1617). Markupplåtelse krävs exempelvis för en uteservering eller en byggnadsställning på kommunens mark. Markupplåtelse behöver inte sökas för torghandel.

Grävtillstånd

Grävtillstånd ska sökas då ordinarie ytskikt ska brytas. All typ av grävning kräver ett grävtillstånd och ofta krävs också markavtal, exempelvis för ledningsrätt. Grävtillståndet ger rätt att bryta kommunens mark men ställer också krav på hur ytan ska återställas. För verksamheter som ansöker om fler än sex grävtillstånd per år hänvisar vi till vår e-tjänst. För mer information se rubriken Greta nedan.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplan (även kallat TA-plan eller TA-tillstånd) ska sökas då ett arbete eller arrangemang ska göras på en yta på eller i närheten av kommunens vägar. Vägar innefattar förutom körbana för bil även trottoar, gångbana/-väg och cykelbana/-väg.

En trafikanordningsplan innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. En skiss som visar utmärkningen ska bifogas i ansökan. Skissen bör vara framtagen digitalt för enklare hantering och redigering. Handläggningstiden för alla trafikanordningsplaner är 10 arbetsdagar.

För verksamheter som ansöker om fler än sex TA-planer per år hänvisar vi till vår e-tjänst. För mer information se rubriken Greta nedan.

Greta

Greta är kommunens verksamhetssystem för grävtillstånd och TA-planer. Verksamheter som ansöker om fler än sex grävtillstånd eller TA-planer per år är välkomna att göra det via vår e-tjänst som skickar ansökan rakt in i verksamhetssystemet.

Nedan hittar du länk till e-tjänsten, manualer och kontaktformulär för att beställa inloggningsuppgifter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 april 2019