Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbete på väg

För att använda Linköpings kommuns mark i till annat än den är avsedd för krävs tillstånd. Det krävs alltid markupplåtelse eller grävtillstånd, i de flesta fall också en trafikanordningsplan.

Markupplåtelse 

Markupplåtelse ska sökas då yta ovan jord ska tas i anspråk. Ansökan skickas till Polismyndigheten vilken sedan ber kommunen om yttrande i frågan. Markupplåtelse regleras i ordningslagen (SFS 1993:1617). Markupplåtelse krävs exempelvis för en uteservering eller en byggnadsställning på kommunens mark. Markupplåtelse behöver inte sökas för torghandel.

Grävtillstånd

Om du ska gräva (bryta ordinarie ytskikt) på kommunens mark behöver du ett grävtillstånd. Grävtillståndet ger rätt att bryta kommunens mark men ställer också krav på hur ytan ska återställas. För mer information se dokumentet "Villkor för arbete inom offentlig plats i Linköpings kommun". Om du har en verksamhet som återkommande ansöker om grävtillstånd ser vi gärna att du ansöker direkt i kommunens verksamhetssystem för grävtillstånd och TA-planer. För mer information se rubriken Greta.

Tänk på att du även kan behöva ett markavtal, exempelvis om du ska lägga en kabel (ledningsrätt). 

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplan (även kallat TA-plan eller TA-tillstånd) ska sökas då ett arbete eller arrangemang ska göras på en yta på eller i närheten av kommunens vägar. Vägar innefattar förutom körbana för bil även trottoar, gångbana/-väg och cykelbana/-väg.

En trafikanordningsplan innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. En skiss som visar utmärkningen ska bifogas i ansökan. Skissen bör vara framtagen digitalt för enklare hantering och redigering. Handläggningstiden för alla trafikanordningsplaner är tio arbetsdagar.

Om du har en verksamhet som återkommande ansöker om trafikanordningsplaner ser vi gärna att du ansöker direkt i kommunens verksamhetssystem för grävtillstånd och TA-planer. För mer information se rubriken Greta.

Greta

Greta är kommunens verksamhetssystem för grävtillstånd och TA-planer. Verksamheter som återkommande ansöker om grävtillstånd eller TA-planer är välkomna att göra det direkt i Greta. Nedan hittar du länk till e-tjänsten, manualer och kontaktformulär för att beställa inloggningsuppgifter.

Senast uppdaterad den 20 maj 2021