Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution (SVD) innebär att ansvaret för distributionen överförts från de enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlad transportör.

 

Varuleverantörerna lämnar gods på en gemensam terminal där varorna samlastas för distribution med ett fordon. Detta ökar fyllnadsgraden då hela packningsytan på fordonet utnyttjas och kan därmed effektivisera transporterna.

Leveranser sker i förutbestämda körslingor till beställande enheter på överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt för en ökad leveransprecision. Detta ger en ökad service och skolan, förskolan eller äldreboendet har möjlighet att schemalägga personal för att ta emot leveranser. Förutom ökad leveransprecision var motivet för införandet av samordnad varudistribution framför allt minskade CO2 utsläpp och att trafiksäkerheten ökar när betydligt färre tunga fordon behöver köra in på skolor och förskolor.

Genom att samordna leveranserna har antalet transporter mer än halverats. Det ger en stor vinst för miljön och bidrar dessutom till att kommunen når sitt miljömål med kraftigt minskade koldioxidutsläpp. En samordning gör det dessutom möjligt att ställa krav på de fordon och den typ av bränsle som används vid leveranserna. I det här uppdraget drivs samtliga fordon med biogas.

Senast uppdaterad den 8 oktober 2020