Ny chatt för ungdomar

Stress, problem i relationer, ångest och oro är sådant som ungdomar tar upp när de pratar med kuratorerna på Ungdomsmottagningen.

Kuratorerna Lisa Carlsson och Andreas Backlund

Kuratorerna Lisa Carlsson och Andreas Backlun chattar, Foto: Jesper Gustafsson

Den 5 november öppnade kommunen en chatt för att få ännu fler ungdomar att söka hjälp. Omsorgsnämnden vill pröva nya sätt att nå ungdomar som inte mår bra.
– Ungdomar kommunicerar ofta genom social medier, därför bör det finnas en möjlighet för dem att ta kontakt den vägen. Så resonerar John Fristedt, verksamhetsstrateg och förvaltningsledare inom sociala sektorn.
Han är en av dem som har varit med och tagit fram chatten.

Behöver bli bättre

Kommunen behöver blir bättre på att nå pojkar generellt och särskilt pojkar med utländsk bakgrund. Samma sak är det med ungdomar med funktionshinder. De behöver också hitta en väg in till Ungdomsmottagningen.
– Som det är idag tilltalas de inte av det stöd och den hjälp som vi erbjuder. Vi vill förändra och förbättra vårt arbetssätt. Ungdomsmottagningen ska bli en självklar ingång och kontakt för alla unga som känner att livet är besvärligt. Det säger Marita Lindblad Johansson, planeringsledare på Omsorgs- och äldreförvaltningen.

Kuratorer

Alla mellan 13 och 25 år och deras föräldrar är välkomna att chatta.
Lisa Carlsson och Andreas Backlund är två av kuratorer på Ungdomsmottagningen som samtalar med ungdomar och föräldrar via chatt.
– Det är spännande och kul att hitta nya sätt att nå dem som inte kommer hit. Det blir större variation i samtalen under en dag och snabba puckar, säger Lisa Carlsson.

Lägre tröskel

De bägge kuratorerna tror att anonymiteten och enkelheten gör att tröskeln till att besöka ungdomsmottagningen blir lägre.
– Chatta kan man göra på bussen eller hemma, säger Lisa.
Andreas började arbeta på Ungdomsmottagningen i februari. Han har arbetat inom den sociala sektorn förut också, men detta är första gången han jobbar med personer som vill prata frivilligt.
– Det är lyxigt, att få ta del av en människas liv, även om det också är jobbigt med en del tunga samtal. Vi träffar och lyssnar till så många kloka ungdomar. Det ger hopp om livet, säger Andreas.
Ungdomsmottagningen drivs av Region Östergötland och Linköpings kommun.

Förebygga ohälsa

Den kommunala delen av Ungdomsmottagningen handlar om att förebygga psykisk ohälsa. Här arbetar kuratorer. Den andra delen av Ungdomsmottagningen tar hand om sådant som rör sex och samlevnad.

Ungdomarna som kontaktar Ungdomsmottagningen känner ofta oro och ångest. Det som utlöser oron är inte sällan stress i skolan samt problem och tankar om relationer. HBTQ-frågor och samtal om hedersrelaterad problematik har blivit vanligare.
– Ofta har ungdomarna dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Även i chatten kommer frågorna att handla om identitet. Man vet inte vem man är, säger Lisa.

När svårigheten inte kan lösas genom ett chattsamtal hoppas Lisa och Andreas att chatten ska bli en väg in till ett fysiskt besök på mottagningen.
– Ofta behöver de ett bollplank. Lösningen har de ofta själva, säger Lisa.

Samarbete

Chatten är ett samarbete mellan Region Östergötland, Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommuner. Den finansieras med statliga medel och planen är att den ska pågå hela 2019.
Det som främst kommer att avgöra framtiden för chatten är hur chatten motsvarar kommunens förväntningar om en enkel väg till stöd och hjälp.
– Blir detta som vi hoppas så handlar det främst om att omprioritera medel så att en framtida drift av chatt säkras, säger Marita Lindblad Johansson,

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 november 2018