Lyxig länk för cyklarna

I december invigs första delen av Cykellänken. Den är en bana utöver det vanliga och ska locka fler att rulla fram på två hjul.

Elna Hammarström och Sandra Viktor från Linköpings kommun hoppas att nya Cykellänken ska få ännu fler att cykla. Foto: Göran Billeson


Cykling är som bekant bra både för hälsan och miljön. Därför satsar nu Linköpings kommun och Trafikverket på att det ska bli enklare och säkrare att trampa fram genom staden. Fler ska se cykeln som det naturliga transportmedlet.

I översiktsplanen för staden Linköping finns ett inriktningsbeslut på att utveckla nio prioriterade huvudcykelstråk. Tanken är att de ska byggas undan för undan och tillsammans bilda Cykellänken. Först ut är två pilotsträckor. De länkar samman innerstaden med stadsdelarna Ryd och Skäggetorp. Sträckan till Ryd invigs i december.Elna Hammarström är projektledare för Cykellänken:
– Vi vill lyfta upp cyklandet som vi tycker är bra ur många aspekter. Cykellänken ska dras där de flesta Linköpingsbor cyklar, och den ska öka cyklandet utan att det sker på de gåendes bekostnad. Det handlar om att skapa en säker och trygg cykel- och gångbana, säger hon.

Genare sträcka

Cykellänken får en tre meter bred och dubbelriktad cykelbana. Intill ligger en två meter bred gångbana. Cyklister separeras från gångare genom skyltar och målningar på vägen. Länken ska även ha en genare sträcka än vanliga cykelbanor, och gångare och cyklister ska prioriteras före bilarna. Det betyder att länken har företräde när den korsar lokalgator.

Vid de största vägarna är korsningarna reglerade med trafikljus. Där ska det bli fortare grönt ljus för trafikanter på Cykellänken.
– Vid vissa korsningar – till exempel vid Östgötagatan – har trafikljusen grönt istället för rött viloläge för cyklister. Det är sådana detaljer som ger bra komfort, säger Elna Hammarström.

Vi har många nyfikna blickar på oss

Sandra Viktor

Kommunen kommer också att underhålla Cykellänken mer och oftare än andra sträckor. Det kan till exempel handla om att sopa bort löv på hösten och att sopsalta på vintern.

Sandra Viktor, som är miljösamordnare med fokus på mobilitet i Linköpings kommun, kom också in i ett tidigt skede av arbetet med Cykellänken. Hon fick i uppdrag att projektleda framtagandet av en konceptbok för länken. Den är ett komplement till de tekniska riktlinjerna och handlar om visuell identitet, orienterbarhet, kommunikation och påverkan av beteenden.

– Det ska vara extra enkelt och lyxigt att cykla på Cykellänken i Linköping. Konceptboken lyfter hur vi kan utforma tydligare, bättre, mer kreativa och njutningsfulla cykelstråk, säger Sandra Viktor.

Orange färg

För att trafikanterna ska känna igen Cykellänken och dess sträckning används till exempel förbättrad vägvisning, ljusinstallationer och en egen logotyp. Längs hela vägen syns även färgen orange på skyltar och symboler. Vägvisningen ska fungera ungefär som för biltrafiken.

– Bilar brukar få information innan de kommer fram till en korsning. Vi tänker likadant på Cykellänken. Skyltarna kommer att stå ungefär tio meter innan korsningen, säger Elna.

Orange är Cykellänkens färg. Den syns bland annat på skyltar längs vägen.
Foto: Göran Billeson


Längs vägen kommer det även att finnas cykelpumpar och möbler där man kan slå sig ner och pusta ett tag. Cykellänken ska också ta vara på de miljöer som vägen passerar.
– När länken går genom parker ska vi lyfta fram de gröna värdena. I Rydsskogen gör vi en fin upplevelseplats. Det är en lekfull yta med konstverk på stubbar. Man kan stanna upp och njuta av skogen, säger Elna.

Alla ljuskällor längs sträckan ska få led-belysning.
– Vi lyser också upp en del träd underifrån, till exempel i Rydsskogen och i Skäggetorps parkområde. Då får vi in ljus i skogsområden som annars kan upplevas som otrygga. Och vi har lekfull belysning på en del asfaltsytor, med färger och mönster.

Färgglatt vid skolor

Där Cykellänken passerar skolor och förskolor är det viktigt med säkerhet och tydlighet. Förutom den vanliga skyltningen och målningen blir det till exempel färgdesignade övergångsställen.
– Det är ett sätt att pocka på uppmärksamhet. När det är färgglatt och lekfullt så är det barn i närheten, säger Elna.

Övergångsställen med lekfulla färger och mönster signalerar att det är en skola eller förskola i närheten.
Foto: Göran Billeson


En del av inspirationen till Cykellänken kommer från städer som Köpenhamn och Amsterdam som ligger i framkant inom cykling. Även i Sverige finns det kommuner med liknande koncept, men Sandra och Elna menar att Linköpings satsning kommer att ta allt lite längre.
– Så vi har många nyfikna blickar på oss, skrattar Sandra.

Eftersom Cykellänken handlar om att knyta ihop yttre stadsdelar med innerstaden vill kommunen också öka andelen Linköpingsbor som cyklar i dessa områden.
– Därför har vi samarbetat med organisationen Pedalista som framför allt jobbar med kvinnor, mångfald och ökad cykling. Tio tjejer som pratar olika språk har hjälpt oss att göra undersökningar i Ryd. De har bland annat tagit reda på om människor cyklar eller inte, och vad som kan få dem att börja cykla, berättar Sandra.

Vi har lekfull belysning på en del asfaltsytor, med färger och mönster

Elna Hammarström

För att fler ska gå och cykla till skolan pågår även ett samarbete med Tornhagsskolan, som ligger intill Cykellänken. Sandra pekar på att allt fler föräldrar skjutsar sina barn med bil.
– Och det gäller inte bara Tornhagsskolan, det är ett generellt problem. Vi jobbar därför med föräldrarådet för att komma på olika åtgärder. Bland annat har barnen fått reflexvästar, som ska peppa fler att gå och cykla. Föräldrar har även fått en folder med tips och inspiration, bland annat om hur man kan starta cyklande skolbussar. Vi har också föreslagit avlämningsplatser för bilar en bit från skolan. Då får man gå sista sträckan, vilket skapar en bättre miljö för barnen kring skolgården.

Naturligt val

Idag står cyklingen för 26 procent av transporterna i Linköping. Målet att andelen ska växa till 40 procent till år 2030. Sandra Viktor säger att satsningen på Cykellänken också är en viktig del i målet att Linköping ska bli en koldioxidneutral kommun till 2025.
– Transporter står för ungefär en tredjedel av utsläppen. Därför ska cykling vara det naturliga valet, framför allt på sträckor under 5 kilometer. Men bland dem som använder elcykel är det allt fler som cyklar ännu längre sträckor.

Se även filmen om Cykellänken:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 december 2018