Alla pressmeddelanden

Visar 1 till 10 av totalt 109 pressmeddelanden.

Pressinbjudan: Allians för Linköping presenterar satsningar för ett bättre företagsklimat

Under fredagen den 11 oktober kommer Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönä...

Linköping har fått ett klimatråd

Linköpings kommun har inrättat ett klimatråd. Klimatrådet består av kommunens strategis...

Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning - efter förslag från föräldrar

Idag har Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, och Catrine Månsson,...

Gemensamma servicetjänster förändras

Norrköpings och Linköpings kommuner har gemensamt drivit ett lönecenter och ett upphand...

Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning - efter förslag från föräldrar

Under tisdagen den 8 oktober kommer Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämn...

Pressinbjudan: Så skapar vi tillsammans ett inkluderande Linköping (Rättelse)

Linköpings kommun arrangerar en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättnin...

Den kommunala tomtförmedlingen reformeras

Nuvarande tomtförmedlingsprocess, som går via den kommunala tomtkön, är ineffektiv och...

Läromedelssatsning inom grundskolan

För budgetåret 2019 finns 20 mnkr som tidigare varit märkta för insatser som Barn- och...

Pressinbjudan: Så skapar vi tillsammans ett inkluderande Linköping

Linköpings kommun arrangerar en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättnin...

Större samverkan mellan skola och socialtjänst fångar upp ungdomar i behov av hjälp tidigt

För att bättre kunna möta barn och familjer med behov av stöd inleds nu ett större arbe...

Alla pressmeddelanden