Ändrade planer för nya Kungsbergsskolan

25 januari 2019 | Förskola & utbildning
OBS! Detta är en arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen är inaktuell.
Nu får bygget av nya Kungsbergsskolan ändrade förutsättningar. För att minska kostnaderna kommer skolan att beställas som en högstadieskola av normal standard och normal kostnad.
En lärare pekar på en elev som räcker upp handen.

Elevantalet sänks även från 900 elever till 700, men grundsärskolan lämnas oförändrad. Fokus flyttas från den yttre gestaltningen till att skapa en bra inre arbetsmiljö för elever och lärare.

Planeringsarbetet av nya Kungsbergsskolan har setts över med anledning av att projektet har pågått alldeles för länge samt att det tidigare har funnits olika uppfattningar gällande skolans elevantal och innehåll.

Normal standard

– Vi har nu gemensamt landat i beslutet att Kungsbergsskolan ska omfattas av ett elevantal om 700 + 75 elever samt att skolan byggs enligt normal standard. På så sätt får vi en tydlig inriktning på skolan och ger rimliga ekonomiska förutsättningar för barn- och ungdomsnämnden, säger Erik Östman (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Lärandemiljö i fokus

– Det är skönt att vi får en lösning nu och kan gå vidare i projektet. Liberalerna har från första början varit emot förslaget om att bygga en storskola då projektet bland annat visade på tydliga brister i skolans funktionalitet. Nu får vi en skola där elevernas lärandemiljö och trygghet är i fokus och där lärarna får rätt förutsättningar att undervisa, säger Åsa Wennergren (L), sektorsansvarigt kommunalråd för utbildning.

Om projektet fullföljs enligt den tidigare planen kan inflytt ske tidigast 2024-2025.

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: