253 ton skräp i Linköpings toaletter

19 november 2019 | Bygga, bo & miljö
Något som tål att upprepa varje år är att vi behöver bli bättre på att spola ner rätt saker i toaletten. Förra året spolades över 200 ton skräp ner i Linköpings vattenklosetter.

Du spolar väl bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toan?

Den 19 november är det Internationella Världstoalettdagen, en dag som instiftades av FN 2014. Syftet är att uppmärksamma den globala sanitetskris som innebär att en tredjedel av världens befolkning saknar toalett. I Sverige är vi lyckligt lottade som har tillgång till vattentoaletter. Däremot kan vi bli bättre på att spola ner rätt saker.

Plastbitar och ”fulpapper”

Det är bara kiss, bajs och toapapper som hör hemma i toaletten. Men i Linköping spolades 253 ton skräp ned i toaletterna under 2018. Det var allt ifrån ”fulpapper” som hushållspapper och våtservetter till tops, bomullsrondeller, plastbitar, snus och tandtrådsbyglar som spolades ner i avloppet.
 
– Vi måste vara rädda om vattnet som är vår viktigaste råvara. Skräpet som spolas ner orsakar problem för inte bara naturen utan också avloppsledningarna och reningsverken. Snus innehåller till exempel tungmetaller som inte kan renas bort i reningsverket och därför hamnar i våra vattendrag. Hushållspapper, tops och tandtrådsbyglar fastnar i ledningarna och ställer till stora problem, säger Jenny Nordenberg, avdelningschef för Process och miljö på Tekniska verken.

Tips: ställ fram papperskorg

Förutom stopp i ledningar och pumpar, och översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, orsakar Linköpingsbornas nedspolade skräp också en stor mängd avfall. Det måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och sedan köras bort för förbränning. I snitt rensas cirka 1,9 kilo skräp per person och år bort från avloppsreningsverket i Linköping.
 
– En papperskorg i badrummet är ett enkelt sätt att se till att det blir lätt att göra rätt, säger Jenny Nordenberg.